Unitat d'Experimentació Animal de Farmàcia (CCiTUB)

Està ubicada al soterrani de l'edifici B. Es dedica a la cura i el manteniment d'animals, segons les normatives nacionals i de la Comunitat Europea, perquè puguin ser utilitzats com a material de docència i investigació.

La instal·lació té 485 m2, amb 22 sales per a allotjament d'animals i 8 per a manipulació per part dels usuaris. L'activitat principal del servei és l'estabulació convencional per a ratolí, rata, hàmster, conill porquí i conill. Hi ha a més dos petites colònies de cria en la Unitat, una de rates Sprague-Dawley i una altra de ratolins C57Bl/6.

Més específicament el servei també ofereix :

 • Encreuaments controlats i identificació de gestants a diferents dies.
 • Subministrament de productes als usuaris (sang, plasma, mostres tissulars, ...)
 • Anestèsia i eutanàsia d'animals i subministrament de productes anestèsics i analgèsics.
 • Administració de tractaments aguts i/o crònics.
 • Producció d'anticossos policlonals en conill o en gallina ponedora.
 • Assessoria de mètodes alternatius o de noves tècniques en experimentació animal.
 • Assessoria i supervisió del benestar animals.
 • Centralització i tramesa de les comandes d'animals a les cases comercials.
 • Tramesa i recepció d'animals entre centres.
 • Enllaç amb el Comitè Ètic d'Experimentació Animal de la Universitat de Barcelona
 • Enllaç amb els ens administratius (Catalunya, España, Europa).

 

Adreça de contacte: uea.farmacia@ub.edu
Telèfon: 934 020 437

Comparteix-ho: