Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Hispànica

Pla d'acció tutorial

Responsable

Blanca Ripoll Sintes

blancaripoll@ub.edu

El grau de Filologia Hispànica posa a la disposició dels estudiants de grau un servei de tutories que els ajuda a resoldre dubtes i problemes durant la carrera i orientacions per a la seva inserció professional.

 1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a la seva integració en el món universitari.

 2. Incentivar el seu interès per la llengua i la literatura castellanes, i la cultura en general.

 3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

 4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

 5. Mantenir informats els estudiants de les beques i ajuts de què disposen.

 6. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

 7. Conèixer de manera més directa, a través de les tutories, les necessitats dels estudiants.

1r curs: sessió col·lectiva de presentació

A començament de curs es fa una sessió inicial col·lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau de Filologia Hispànica. Aquesta sessió té els objectius següents:

 1. Donar la benvinguda als estudiants.

 2. Presentar l'equip de direcció i els professors que es fan càrrec de les tutories.

 3. Informar-los del funcionament del grau.

 4. Orientar-los i aconsellar-los sobre els estudis.

 5. Donar a conèixer els mitjans d'informació i comunicació que el Departament posa a la seva disposició.

 6. Obtenir informació, de manera permanent, de les necessitats dels estudiants del Grau de Filologia Hispànica

1r curs

A partir d'aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se als tutors sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

2n i 3r curs

Novembre
Sessió informativa sobre les beques de mobilitat nacional i internacional, i sobre les beques de col·laboració amb el Departament.

4t curs

Novembre
Sessió informativa sobre:

 • Projectes de recerca i entitats culturals vinculades al Departament i amb les quals poden col·laborar-hi.

 • Màsters i programes de doctorat  que ofereix el Departament i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.

Màsters, postgraus i doctorat

Els màsters i programes de doctorat que ofereix el Departament tenen serveis específics de tutories individuals.

Comparteix-ho: