Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Hispànica

Plans docents

Relació d'assignatures 2022-2023

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Alemany Preliminar FB 1r semestre 6
Anàlisi del Discurs (Espanyol) OT 1r semestre 6
Àrab Modern I FB 1r semestre 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la OT 1r semestre 6
Comentari Literari OT 2n semestre 6
Espanyol d'Amèrica OB Anual 12
Estètica i Ideologia del Romanticisme Espanyol OB 1r semestre 6
Fonètica i Fonologia de l'Espanyol OT 1r semestre 6
Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol OB Anual 12
Gramàtica Normativa de l'Espanyol FB 1r semestre 6
Hebreu Modern I FB 1r semestre 6
Història de la Llengua Espanyola OB Anual 12
Introducció a la Història de la Llengua Espanyola FB 2n semestre 6
Introducció a la Lingüística FB 2n semestre 6
Introducció a la Literatura Hispanoamericana FB 2n semestre 6
Introducció a la Llengua Basca FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Francesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Gallega FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Italiana FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Polonesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Portuguesa FB 1r semestre 6
Introducció a la Llengua Russa FB 1r semestre 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines OB 1r semestre 6
Introducció al Grec I FB 1r semestre 6
Introducció al Grec Modern FB 1r semestre 6
La Il·lustració Espanyola: Literatura i Pensament OB 1r semestre 6
La Narrativa Espanyola del Segle XX OB 1r semestre 6
La Poesia Espanyola del Segle XX (1940-2000) OT 2n semestre 6
La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes OB 2n semestre 6
Lexicografia Espanyola OT 1r semestre 6
Lingüística Romànica OT 2n semestre 6
Literatura FB 1r semestre 6
Literatura Castellana de l'Edat Mitjana OB 2n semestre 6
Literatura Espanyola del Barroc: Poesia i Prosa OB 1r semestre 6
Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa OB 2n semestre 6
Literatura Hispanoamericana del Segle XX OB 2n semestre 6
Literatura Hispanoamericana fins al Modernisme OB 1r semestre 6
Literatura i Pensament en el Segle XX OT 1r semestre 6
Literatures Medievals Comparades OB 1r semestre 6
Llatí I FB 1r semestre 6
Llengua Anglesa I FB 1r semestre 6
Llengua Catalana I FB 1r semestre 6
Llengua Romanesa FB 1r semestre 6
Morfologia i Lexicologia de l'Espanyol OB 2n semestre 6
Neerlandès I FB 1r semestre 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Medieval i de l'Edat d'Or FB 2n semestre 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània FB 2n semestre 6
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
6
Pragmàtica de l'Espanyol OB Anual 12
Realisme i Naturalisme a Espanya: la Novel·la OB 2n semestre 6
Semàntica de l'Espanyol OT 1r semestre 6
Sintaxi de l'Espanyol OB Anual 12
Sociolingüística de l'Espanyol OT 2n semestre 6
Suec I FB 1r semestre 6
Teatre Espanyol Contemporani OT 1r semestre 6
Teatre Espanyol de l'Edat d'Or: Text i Espectacle OB 2n semestre 6
Treball Final de Grau TR 2n semestre 6
Comparteix-ho: