Universitat de Barcelona

Grau de Filologia Hispànica

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Alemany Preliminar FB 6
Anàlisi del Discurs (Espanyol) OT 6
Àrab I FB 6
Àrab Modern I FB 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la OT 6
Comentari Literari OT 6
Espanyol d'Amèrica OB 12
Estètica i Ideologia del Romanticisme Espanyol OB 6
Fonètica i Fonologia de l'Espanyol OT 6
Gramàtica Descriptiva de l'Espanyol OB 12
Gramàtica Normativa de l'Espanyol FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Hebreu Modern I FB 6
Història de la Llengua Espanyola OB 12
Introducció a la Història de la Llengua Espanyola FB 6
Introducció a la Lingüística FB 6
Introducció a la Literatura Hispanoamericana FB 6
Introducció a la Llengua Basca FB 6
Introducció a la Llengua Francesa FB 6
Introducció a la Llengua Gallega FB 6
Introducció a la Llengua Italiana FB 6
Introducció a la Llengua Polonesa FB 6
Introducció a la Llengua Portuguesa FB 6
Introducció a la Llengua Russa FB 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines OB 6
Introducció al Grec I FB 6
Introducció al Grec Modern FB 6
La Il·lustració Espanyola: Literatura i Pensament OB 6
La Narrativa Espanyola del Segle XX OB 6
La Poesia Espanyola del Segle XX (1940-2000) OT 6
La Poesia Espanyola del Segle XX: del Modernisme a les Avantguardes OB 6
Lexicografia Espanyola OT 6
Lingüística Romànica OT 6
Literatura FB 6
Literatura Castellana de l'Edat Mitjana OB 6
Literatura Espanyola del Barroc: Poesia i Prosa OB 6
Literatura Espanyola del Renaixement: Poesia i Prosa OB 6
Literatura Hispanoamericana del Segle XX OB 6
Literatura Hispanoamericana fins al Modernisme OB 6
Literatura i Pensament en el Segle XX OT 6
Literatures Medievals Comparades OB 6
Llatí I FB 6
Llengua Anglesa I FB 6
Llengua Catalana I FB 6
Llengua Romanesa FB 6
Morfologia i Lexicologia de l'Espanyol OB 6
Neerlandès I FB 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Medieval i de l'Edat d'Or FB 6
Panorama de la Literatura Espanyola: Moderna i Contemporània FB 6
Pràctiques Externes OT 6
Pragmàtica de l'Espanyol OB 12
Realisme i Naturalisme a Espanya: la Novel·la OB 6
Semàntica de l'Espanyol OT 6
Sintaxi de l'Espanyol OB 12
Sociolingüística de l'Espanyol OT 6
Suec I FB 6
Teatre Espanyol Contemporani OT 6
Teatre Espanyol de l'Edat d'Or: Text i Espectacle OB 6
Treball Final de Grau TR 6
Comparteix-ho: