Universitat de Barcelona

Grau de Filologia Hispànica

Horaris de classe

La docència de Q1 del curs 2020-2021 serà mixta, és a dir, combinarà sessions presencials i no presencials en tots els graus de la Facultat. Els detalls concrets de la distribució de les sessions es donaran el mes de setembre. La previsió per al Q2 és que la docència sigui presencial. 

Cal tenir en compte que, com s'indica en els plans docents, certes assignatures tenen programades activitats complementàries a la docència habitual. La informació detallada apareix en els programes corresponents de les assignatures implicades. L'horari de les activitats s'estén de dilluns a divendres (ambdós inclosos).

 

Comparteix-ho: