Universitat de Barcelona

Grau de Filologia Hispànica

Avaluació

Tancament d'avaluació continuada i avaluació única

Primer quadrimestre de primer curs: 25 gener - 2 febrer
Primer quadrimestre de segon a quart: 18 – 29 gener

Segon quadrimestre (tots els cursos): 31 maig - 17 juny

 

Reavaluació

Primer quadrimestre (tots els cursos): 18 juny - 2 juliol  

Segon quadrimestre (tots els cursos): 1 - 10 setembre 

Comparteix-ho: