Universitat de Barcelona

Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Organització i metodologia docent

En general, la metodologia docent es basa en un plantejament teorico-pràctic, que combina presentacions teòriques per part del professorat amb el treball autònom per part de l’alumnat. La metodologia docent també es basa en la participació i interacció a classe, en presentacions en parelles i/o grups, en debats dirigits pel professor/a, en treballs escrits i en tests.

En el Pla Docent i el programa de cada assignatura, cada professora/a precisa la metodologia docent concreta que aplica.

Comparteix-ho: