Universitat de Barcelona

Màster en Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Presentació

Estudiants - Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües - Universitat de Barcelona

El màster oficial LAALCM està adreçat tant a un públic nacional com internacional i pretén formar estudiants en la cerca de respostes a qüestions crucials de la lingüística aplicada i l'adquisició de segones llengües en els múltiples i diversos contextos multilingües del món. Els estudiants d'aquest programa de master aprendran a analitzar aquestes qüestions, es familiaritzaran amb els instruments, tècniques i mètodes necessaris per contestar-les, i duran a terme la seva pròpia recerca en un treball final on podran aplicar els coneixements adquirits.
Els objectius principals del programa són entendre els fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües, estar al corrent de les qüestions i dels resultats de la investigació en el camp de la lingüística aplicada, fer transferència de resultats de la recerca a la pràctica docent i plantejar i dur a terme un projecte d'iniciació a la recerca aplicada.

El programa del master està estretament lligat a la recerca d'abast internacional que duen a terme en l'àmbit de la lingüística aplicada els seus professors. Aquesta recerca inclou, entre altres aspectes, el paper de l'edat, l'input; diferències individuals en l'adquisició de segones llengües, l'adquisició del vocabulari, la percepció; producció de la segona llengua, el bilingüisme i el multilingüisme, l'aprenentatge integrat de continguts i llengua, com també aspectes metodològics i tecnològics específics de la recerca en lingüística aplicada.

L'oferta docent del màster s'estructura en cinc mòduls:
  • Un mòdul anivellador de 30 crèdits: Fonaments en Psicopedagogia i Lingüística (segons sigui requerit).
  • Tres mòduls normals de 15 o 20 crèdits: Lingüística Aplicada a l'Adquisició de Segones Llengües', 'Metodologia de Recerca i Adquisició de Segones Llengües'.
  • Un mòdul de treball de recerca de 15 crèdits.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Places25
Idioma de docènciaAnglès (100 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióELSA TRAGANT MESTRES DE LA TORRE
Comparteix-ho: