Sol·licitud de Premis Extraordinaris

Cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteixi la Universitat de Barcelona.

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol i presentat la sol·licitud per a participar en la convocatòria.

Per a la concessió dels premis, es valoren únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

El lliurament dels premis extraordinaris es duu a terme en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona.

 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 21 de desembre 2023

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinari dels ensenyaments oficials de màsters

Comparteix-ho: