Línies de recerca

Consulteu les diferents especialitzacions que la Facultat ofereix.

Els objectius generals d’aquesta línia són:

 • Oferir un programa que permeti la formació de titulats superiors interessats en realitzar una tesis doctoral en les àrees d’Astronomia i Astrofísica en el sí dels grups de investigació existents en el Departament d’Astronomia i Meteorologia de la facultat.
 • Contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin respondre a les necessitats en centres públics i privats en els camps de la investigació astronòmica, així com en el desenvolupament de projectes científics realitzats des de plataformes espacials.

 

Les línies de recerca són:

 • Cosmologia i estructura a gran escala
 • Formació i evolució de galàxies
 • Estructura de la Galàxia
 • Astrofísica d'altes energies
 • Formació estelar
 • Meteorologia espacial
 • Instrumentació astronòmica
 • Astronomia espacial

 

Més informació: http://www.am.ub.edu/

Coordinador: Dr. Alberto Manrique, Departament de Física Quàntica i Astrofísica, a.manrique@ub.edu

Les línies de recerca dels quatre grups de les àrees de Física Aplicada i Òptica són:

 • Processament de materials amb làser
 • Materials per a l'energia i el medi ambient
 • Materials per a la fotònica
 • Pinces òptiques i biofotònica
 • Física i enginyeria de feixos de llum
 • Capes fines i heteroestructures basades en òxids amb propietats funcionals: Obtenció i caracterització
 • Capes fines i dispositius basats en silici: Obtenció i caracterització

 

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/dp-fisica-aplicada

Coordinador: Dr. Arturo Carnicer, Departament de Física Aplicada, artur.carnicer@ub.edu

Els objectius bàsics que es persegueixen son:

 • Complementar o completar la formació en física fonamental, tant teòrica com experimental, de titulats superiors universitaris en àmbits de la física.
 • Oferir la possibilitat de formació especialitzada en àmbits dins de l'àrea de Física de la Matèria Condensada.
 • Oferir la possibilitat d'una formació interdisciplinar tant per estudiants de llicenciatures o Graus de Física com per estudiants d'altres carreres universitàries amb possibles ramificacions físiques com química, biologia, geologia, o fins i tot d'algunes ciències socials.
 • Contribuir a la formació de professionals amb competències en recerca avançada que puguin iniciar una carrera investigadora.

 

Les línies de recerca són:

 • Física de materials
 • Biofísica
 • Física estadística
 • Física interdisciplinària

 

Més informació: http://fmc.ub.edu/

Coordinador:Dr. Giancarlo Franzese, Departament de Física de la Matèria Condensada, gfranzes@ub.edu

Els objectius bàsics són:

 • Complementar o completar la formació en física fonamental.
 • Oferir formació especialitzada en els camps de la Física Atòmica, la Física Nuclear, la Física de Partícules (teòrica i experimental) i la Gravitació.
 • Formar professionals en competències de recerca avançada que puguin desenvolupar una carrera investigadora.

 

Les línies de recerca són:

Departament de Física Quàntica i Astrofísica i Institut de Ciències del Cosmos:

 

Coordinador: Dr. Joan Soto, Departament de Física Quàntica i Astrofísica, joan.soto@ub.edu

Aquesta línia de recerca es desenvolupa al Departament d'Enginyeries: secció Electrònica de la Universitat de Barcelona. L'objectiu bàsic de la línia és el de contribuir a la formació d'investigadors i professionals que puguin realitzar activitats educatives, d'investigació i de transferència de tecnologia que puguin revertir en la societat i al teixit industrial local i nacional. La nostra recerca avançada abasta conceptes i mètodes de la Física Aplicada, l'Enginyeria Electrònica i l'Enginyeria de Materials, tant de manera separada com conjunta. Els projectes de recerca que es realitzen estan emmarcats en projectes nacionals i europeus, essent una bona part projectes col·laborats amb institucions estrangeres. Hi ha un gran nombre de projectes possibles, però en els darrers temps l'activitat de recerca s'ha dirigit al camp de la micro i nanoelectrònica, sistemes de detecció per altes energies, fotònica integrada, dispositius emissors de llum eficients i intel·ligents, materials electro-òptics, cèl·lules solars, materials nano estructurats com a recerca fonamental i de noves propietats i per aplicacions en dispositius i sensors, els sistemes de caracterització nanoscòpics i els micro/nanosistemes. De manera estructurada, els camps genèrics en els que treballem són:

 • Materials i dispositius electrònics per aplicacions en micro/nanoelectròncia i fotònica
 • Desenvolupament i validació de micro/nanotecnologies pels camps dels sensors i la energia
 • Microscòpia i espectroscòpies aplicades als materials i a la nanotecnologia
 • Disseny de dispositius integrats per sensors, actuadors i microsistemes
 • Components i sistemes d'instrumentació per telecomunicacions i medicina
 • Bioelectrònica i nanobioenginyeria per estructures/sistemes amb interfícies orgàniques i biològiques

 

Més informació: http://www.el.ub.es/index.php/ca/home

Coordinador: Dr. Blas Garrido, Departament d’Enginyeries: Secció Electrònica, blas.garrido@ub.edu

Els objectius generals d'aquesta línia son:

 • Proporcionar una formació sòlida a postgraduats que vulguin realitzar una tesis doctoral en les àrees de Meteorologia i Climatologia dins dels grups d'investigació existents en el Departament d'Astronomia i Meteorologia de la facultat.
 • Formar a professionals amb competències en recerca avançada que puguin cobrir les demandes dels sectors públics i privats en els camps de les ciències de l'atmosfera i de la meteorologia aplicada.

 

Les línies de recerca són:

 • Micrometeorologia o estudi de la capa límit atmosfèrica. Observació i Modelització.

Interacció dels fenòmens meteorològics de microescala i de mesoescala. Generació d'ones de gravetat i  d'ones de muntanya.
Modelització de la dispersió i el transport de contaminants atmosfèrics amb models Eulerians.

 • Estudi i anàlisi dels episodis meteorològics extrems, la predicció estacional, el canvi climàtic i l'impacte social dels riscos naturals.

Anàlisi de l'impacte social dels extrems hídrics i el canvi climàtic.
Risc de precipitacions intenses i inundacions, des del nowcasting fins a la variabilitat secular.

 • Modelització i predicció numèrica del temps.

Tècniques d’assimilació de dades

 • Variabilitat climàtica a Europa i al Mediterrani, tendències passades i futures en els modes de circulació atmosfèrica i variabilitat de la precipitació a Àfrica.

Canvis en la circulació atmosfèrica durant el període anterior al Holocè.

 • Estructura fina de la precipitació amb tècniques de disdrometria.

Processos associats a precipitacions intenses.
Tempestes intenses, tornados i mànegues.
Desenvolupament de tècniques observacionals amb radar meteorològic i altres sistemes de teledetecció.

 • Radiació solar: mesura i modelització.

Caracterització de l'aerosol atmosfèric i la seva influència en la radiació solar.
Ozó estratosfèric.
Radiació ultraviolada i foto-biologia.
Camp elèctric atmosfèric

 

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/fisica/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/6273229

 

Coordinador: Dr. Joan Bech, Departament de Física Aplicada, joan.bech@ub.edu

Comparteix-ho: