Objectius

Els objectius generals del programa són la formació a nivell avançat d'investigadors en els àmbits de la física i les tecnologies avançades en què s'emmarquen les activitats de recerca que es desenvolupen a la Facultat. En aquests àmbits s'ofereix un programa de doctorat que permet de formar professionals amb competències en recerca avançada, incloent-hi aspectes de direcció, disseny i desenvolupament de la recerca, i competitiva en l'àmbit internacional. 

El programa pretén donar resposta a un ampli conjunt potencial de titulats superiors universitaris d'àmbits científics i d'enginyeries superiors interessats en les sortides professionals que es donen tant en centres públics de recerca com en empreses privades en la recerca, en temàtiques relacionades amb l'astrofísica, la meteorologia, la física de partícules i gravitació, la física de la matèria condensada, la física aplicada, la fotònica, els materials electrònics i microtecnologies o nanotecnologies, i els sistemes d'instrumentació i de comunicacions.

Comparteix-ho: