Universitat de Barcelona

Màster d'Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Sistema d'avaluació

Segons la “Normativa reguladora de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges” de la UB, l'avaluació és continuada, amb proves i exercicis que s’avaluen al llarg del semestre, i una prova final de síntesi que té lloc al gener per a les assignatures del semestre de tardor i al juny per a les del de primavera. Els estudiants suspesos i no presentats tenen dret a reavaluació que es convoca al juny per a les assignatures de tardor i al setembre per a les de primavera.

Hi ha la possibilitat d’acollir-se a una avaluació única (només examen final) però cal comunicar-ho per escrit durant les primeres setmanes de curs.

La informació específica sobre l’avaluació de cada assignatura es pot trobar al corresponent pla docent.

Comparteix-ho: