Consell de l'Alumnat

Funcions

 • establir un marc de relacions estable entre l’equip deganal i els representants de l’alumnat,
 • coordinar les diverses accions de la Facultat amb l’alumnat,
 • consultar amb els representants de l’alumnat aquelles qüestions que es considerin pertinents,
 • debatre amb l’alumnat les qüestions d’interès que aquests plantegin.

 • el degà o degana o persona en qui delegui la representació, que la presideix,

 • l’equip deganal,

 • dos representants dels coordinadors de màsters oficials elegits pels coordinadors de màsters oficials,

 • el o la cap d’estudis dels ensenyaments adscrits a la Facultat,

 • els representants de l’alumnat a la Junta de Facultat i als consells d’estudis,

 • l’administrador o administradora de centre.

PDI i PAS

 • Piqueras Céspedes, Ricardo
 • Buxeda Garrigos, Jaume
 • Carbonell Guberna, Jaume
 • Conejo da Pena, Antoni
 • Gómez Fernández, Félix
 • Madrid Fernández, Marisol
 • Márquez Porras, Raúl
 • Martínez Ferreras, Verónica
 • Mas Florit, Catalina
 • López Bargados, Alberto
 • Piñol Bastidas, Roser
 • Sánchez Aguilera, Dolores
 • Soler Sala, Maria
 • Tous Mata, Meritxell

 

Alumnat

 • Bosch Vall, Anna
 • Castellote Fernández, Francisco Luis
 • Català Abril, Berta
 • Cearreta Innocenti, Tània
 • Comas Martínez, Nil
 • España Cerdà, Francisco
 • Farga Martín, Àlex
 • Figuerola Folch, Josep
 • Folch Valdés, Laia
 • Francisco Ventós, Oriol
 • García de Oteyza de Cira, Julia Nieves
 • Gelpi Rey, Arnau
 • Guevara Lozada, Juan Felipe
 • Loppacher de la Fuente, Silvia
 • Martínez Roges, Maria Asunción
 • Mercader Bonilla, Blanca
 • Moreno Gonzalez, Judith
 • Pablos González, Ignacio de
 • Pallejà-Torredemer Echevarrieta, Oscar
 • Pareja Casalí, Meritxell
 • Paris Tarriel, Gemma
 • Pelaez Raja, Cristian
 • Ponsa Rull, Jan
 • Roca Polvillo, Marta
 • Rofes Enjuanes, Clara
 • Romano, Chiara
 • Ruiz Coll, Aina
 • Sabaté Bort, Marc
 • Saéz Rodríguez, Josep M.
 • San Mateo Escabias, Davinia de
 • Sala Jarque, Albert
 • Sanchez Sanchez-Montañes, David
 • Segura Rovira, Arnau
 • Solà Amich, Roger
 • Sotomayor Ordoñez, Júlia
 • Surroca Martins, Yumei
 • Vaquerizo Parraga, Ramon
 • Vidal Sánchez, Carlota

Comparteix-ho: