Consell de l'Alumnat

Funcions

 • establir un marc de relacions estable entre l’equip deganal i els representants de l’alumnat,
 • coordinar les diverses accions de la Facultat amb l’alumnat,
 • consultar amb els representants de l’alumnat aquelles qüestions que es considerin pertinents,
 • debatre amb l’alumnat les qüestions d’interès que aquests plantegin.

 • el degà o degana o persona en qui delegui la representació, que la presideix,

 • l’equip deganal,

 • dos representants dels coordinadors de màsters oficials elegits pels coordinadors de màsters oficials,

 • el o la cap d’estudis dels ensenyaments adscrits a la Facultat,

 • els representants de l’alumnat a la Junta de Facultat i als consells d’estudis,

 • l’administrador o administradora de centre.

PDI i PAS

 • Piqueras Céspedes, Ricardo
 • Buxeda Garrigos, Jaume
 • Carbonell Guberna, Jaume
 • Gascón Gutiérrez, Jordi
 • Soler Sala, Maria
 • Ibañez Andujar, Angels
 • Buenacasa Pérez, Carles
 • Conejo da Pena, Antoni
 • Estrada Bonell, Ferran
 • López Cachero, Javier
 • Moreno García, Maria del Carmen
 • Creixell Cabezas, Rosa
 • Mangado Llach, Xavier

 

Alumnat

 • Adrià Aliaga Navarro
 • Aina Ruiz Moll
 • Albert Sala Jarque
 • Alex Farga Martín
 • Almodis Ferrer Alsina
 • Aniol Gironés López
 • Arnau Gelpi Rey
 • Arnau Segura Rovira
 • Carlota Sànchez Vidal
 • Chiara Romano
 • Cristian Pelaez Raja
 • Cristina Casoliva Picañol
 • David Casas Iglesias
 • Francisco España Cerdà
 • Francisco Luis Castellote Fernández
 • Genís Bellera Abella
 • Genís Miquel Bergada
 • Gisela Coromines Calders
 • Ignacio de Pablos González
 • Irene Pujol Ruiz
 • Joel Bellviure Pérez
 • Jonathan Lencina Jiménez
 • Josep Figuerola Folch
 • Juan Felipe Guevara Lozada
 • Julia Nieves García de Oteyza de Ciria
 • Mar Izquierdo Pujol
 • Maria Asunción Martínez Roges
 • Meritxell Pareja Casalí
 • Miryam Desiree Quero Ariza
 • Nil Comas Martínez
 • Roger Solà Amich
 • Rosa Suñé Beltran
 • Silvia Loppacher de la Fuente
 • Sofia Monferrer Gil
 • Verónica Gallego Manzanares

Comparteix-ho: