Consell Assessor

Consell Assessor

El Consell Assessor és un òrgan consultiu mixt que ha de vetllar per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica de docència i recerca vinculada a la nostra Facultat i el món laboral i professional directament interessat.

Les seves funcions i composició està regulat per l’article 50 de Reglament de la Facultat:

50.1. Els òrgans de govern de la Facultat duran a terme totes les activitats necessàries per garantir i facilitar la màxima projecció a la societat de l’activitat universitària.

50.2. S’estableix, a tal efecte, un Consell Assessor consultiu mixt per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica de docència i recerca vinculada a la Facultat de Geografia i Història i el món laboral i professional directament interessat.

50.3. El Consell Assessor està integrat pel degà o degana, quatre professors o professores de la Facultat a proposta de l’equip deganal i fins a un màxim de deu representants del món professional, empresarial i d’institucions de l’administració proposats per la Junta de Facultat.

 • Sr. Mikel Aramburu (Departament d’Antropologia Social)
 • Sra. Teresa Sala García (Departament d’Història de l’Art)
 • Sra. Rosa Lluch (Departament d’Història i Arqueologia)
 • Sr. Javier Martin Vide (Departament de Geografia)
 • Sra. Judit Carrera, Directora del CCCB
 • Sra. Elvira Dyangani Ose, Directora del MACBA
 • Sr. Francesc Balada i Bosch, Director Arxiu Nacional de Catalunya
 • Sr. Jordi Principal, Director del Museu d’Història de Catalunya
 • Sr.  Jusèp Boya Busquet, Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya
 • Sr. Jordi Font i Agulló, Director del Memorial Democràtic
 • Sr. David Comas Vila, President de la Delegació Catalana del Col·legi de Geògrafs
 • Sra. Miriam Moysset Gil, Directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Sra. Araceli Muñoz Garcia, Presidenta de l’Institut Català d’Antropologia
 • Sr. Mohammed Halhoul, President de Tot Raval

50.4. Són funcions del Consell Assessor:

 • promoure la participació de la Facultat en la societat, així com la col·laboració de la societat en el finançament d’activitats de la Facultat,

 • contribuir a l’enfortiment de la implicació dels ensenyaments de la Facultat en la realitat social,

 • totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi.

Comparteix-ho: