Cultures medievals

El programa de Doctorat Cultures Medievals (DCM) de la Universitat de Barcelona s’inscriu en la tradició universitària dels “Estudis Medievals”  interdisciplinaris presents avui en els instituts de recerca, màsters universitaris i programes de doctorat que ofereixen  les mes importants universitats d’arreu del món.

Per qui ha orientat o vol orientar la seva recerca i els seus estudis cap al món medieval en qualsevol dels seus aspectes, aspirar a obtenir el doctorat, es a dir, la més alta titulació universitària possible, en Cultures Medievals es sens dubte un repte fascinant

El caràcter inter i trans-disciplinar dels estudis medievals, que constitueix l’eix fonamental d’aquest doctorat, garanteix  als seus membres una formació amplia i rica en enfocaments. L’objectiu prioritari d’aquesta formació és proporcionar les competències d’una professionalització en la recerca altament qualificada per portar a terme estudis i aproximacions al món medieval de manera independent, per supervisar la recerca d’altres, per enfrontar-se a problemes, fer-se preguntes i avançar amb esperit crític en el coneixement de l’Edat Mitjana.

Presidència

Carles Mancho Suàrez, , Dept. d’Història de l'Art, Facultats de Geografia i Història, IRCVM, UB.

Juan Antonio Jiménez Sánchez, Dept. d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, UB.

  • Meritxell Blasco Orellana, Dept. de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, Secció Filologia Semítica, Facultat de Filologia i Comunicació, IRCVM, UB.
  • Joan Domenge Mesquida, Dept. d’Història de l'Art, Facultats de Geografia i Història, IRCVM, UB.
  • José Enrique Gargallo Gil, Dept. de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, Facultat de Filologia i Comunicació, UB.
  • Blanca Garí De Aguilera, Dept. d’Història i Arqueologia, Secció Historia Medieval, Moderna, Paleografia i Diplomàtica, Facultat de Geografia i Història, IRCVM, UB.
  • Roser Salicrú i Lluch, Institició Milà i Fontanals (CSIC)
  • Juan Antonio Jiménez Sánchez, Dept. d’Història i Arqueologia, Secció Historia Antiga, Amèrica i Àfrica, Facultat de Geografia i Història, IRCVM, UB.

Comparteix-ho: