Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

El Doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental pretén potenciar la recerca en aquests mateixos àmbits. Es troba dividit en 4 línies de recerca:
Coordinador del Doctorat i President de la Comissió

Telèfon: 93.403.78.92
Quan: a través de xubeda@ub.edu
On: Dept. Geografia (3r pis, despatx: 3073)

  • S’adreça a les investigacions i anàlisis de les dinàmiques i els processos socials (demogràfics, migratoris, econòmics, culturals i polítics) en la producció del territori a totes les escales. Interpretació de les formes socials i culturals de l’ocupació humana del territori, especialment les noves morfologies urbanes i rurals, i les dinàmiques històriques i actuals.

  •  Aquesta línia de recerca està dirigida a l’anàlisi dels processos i les dinàmiques dels sistemes naturals i les interrelacions entre ells i les dinàmiques de canvi que comporten i els afecten. Avaluar la dinàmica del canvi global a totes les escales en tots i cada un dels sistemes naturals i en conjunt.

  • Línia d’investigació que engloba els principis i elements de la planificació i gestió del territori, combinant la teoria i la pràctica. Avaluar i desenvolupar les tècniques de planificació i gestió des d’un punt de vista multidisciplinari.
  • Línia de recerca adreçada a l’anàlisi dels processos territorials, especialment a nivell regional i local; comparació de les dinàmiques territorials en escales i localitzacions diverses per tal de comprendre els diferents processos que es poden produir. Construcció de nous instruments d’anàlisi metodològic i noves formes d’intervenció en la planificació i gestió del territori.

Normativa de les Activitats Formatives. Doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora –anomenada activitats formatives que  no requereixen l’estructuració en crèdits ECTS, comprenent tant formació transversal com específica de l’àmbit de cada programa.

El programa de doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental contempla una formació mínima de 150h pels estudiants a temps complert i de 75 hores si es tracta de temps parcial durant els 5 primers anys i així fins la finalització de la Tesi Doctoral.

20 hores anuals d’Activitats Formatives de cada curs matriculat al doctorat. S’entén per activitats de Formació: Assistència a conferències, cursos, seminaris, congressos. Aquestes hores poden ser de formació específica (totes aquelles que ofereix el programa de Doctorat) i també les hores de formació transversal (totes aquelles que el doctorand/a realitza fora del programa de Doctorat).

Són contemplades com hores de formació:

a.- Participació en les Jornades de Doctorat en Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental. 

b.- Participació en Conferències i / o Seminaris oferts pel programa de doctorat o les línies d'investigació que el formen.

c.- Presentació de comunicacions en congressos. Cal demanar el certificat que acredita la participació.

d.- Preparació d'articles de revista i capítols de llibres. La Comissió del programa valorarà aquesta activitat.

e.- Estades en centres de recerca. Cal demanar el certificat que acredita l'estada. Si se sol·licita el títol de doctor internacional és necessària una estada mínima seguida de 3 mesos més autorització de la Comissió de Doctorat per realitzar-la.

f.- Cursos presencials o virtuals que ofereix l'Escola de Doctorat de la UB (Edub). És important sol·licitar el certificat que acredita l'assistència.

g.- Conferències, cursos, seminaris oferts per altres Universitats o organismes. Cal demanar el certificat que acredita l'assistència.

 

 

Temps complert

Temps parcial

1er any

20

15

2on any

20

15

3er any

20

15

4 art any

 

15

5è any

 

15

 

Activitats Formatives

Consulteu les activitats formatives del Programa de Doctorat de Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Charla y presentación de libro

"La ciudad y los vergonzantes".

Miércoles, 11 de octubre 2023

 

Conferencia del mes de Octubre 

Dr. Francisco de la Barrera. Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Concepción

VALORACIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS LOCALES. HACIA UNA COMPRENSIÓN SISTÉMICA DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD.

Lunes, 16 de octubre 2023

Conferencia del mes de Octubre

Dra. Noujoud Allouche. Tishreen University, Latakia, Syria

Urban Sprawl in Syrian Cities. The example of Lakatia city.

Miércoles, 5 de octubre 2022

 

Conferencia Inaugural del Curso 2022_2023

Dr. Jorge Olcina Cantos. Universidad de Alicante

Geografía y planificación territorial en un mundo complejo experiencias y potencialidades". 

Miércoles 26 de octubre de 2022

 

Conferencia del mes de Noviembre

Dr. Carlos Sánchez. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Retos y oportunidades más allá del doctorado. La carrera investigadora postdoctoral.

Martes, 15 de noviembre.

 

Conferencia del mes de Diciembre

Dr. Albert Arias. Universitat de Barcelona

La historia no lineal de un doctorado

Miércoles, 14 de diciembre.

 

Conferencia del mes de Enero

Dr. Attila Çinero. Istanbul Technical University

Cosmogenic surface dating applications from Turkey: Alluvial fans, fluvial terraces, landslides, lava flows, erosion rates and moraines

Miércoles, 25 de enero.

 

Conferencia del mes de Febrero

Dra. Luciana Buffalo. Universidad Nacional de Córdoba.

Reestructuración productiva digital y desigualdades en América Latina

jueves, 9 de febrero.

 

Conferencia del mes de Marzo

Dr. Antonio del Campo. Universidad Politécnica de Valencia.

Manejo forestal adaptativo: de la función a la estructura

jueves, 16 de marzo.

 

Curso de Abril

Dr. Cristian Albornoz Espinoza. Universidad de Heidelberg.

Técnicas de trabajo cualitativas en el contexto de la gobernanza ambiental

17 de abril de 2023, 16.00-18.00 h

19 de abril de 2023, 16.00-19.00 h

24 de abril de 2023, 16.00-19.00 h

 

Conferencia del mes de Mayo

Luís Daniel Olivares Martínez. Universidad Miguel Hernández.

Minería de datos aplicada a los SIG.

jueves, 18 de mayo.

 

Jornadas de Doctorado

Lunes 29 y martes 30 de mayo.

Exposición de los avances de los estudiantes de Doctorado

16:00 a 19:00 horas.

 

Conferencia del mes de Junio

Dra. Nisiane Madalozzo Wambier. Universidades Estadual de Ponta Grossa.

Desarrollo urbano de las grandes ciudades de Brasil.

martes, 6 de junio.

 

Última conferencia del curso

Dr. Vittorio Ingegnoli & Dra. Elena Giglio. Dip. di Biologia, Università di Milano

Convergenza della Bionomia del Paesaggio con la Geografia per seguire un Paradigma Sistemico

Lunes 12 de junio

 

Conferencia Inaugural Curso 2021-2022

Dr. Jesús M. González Pérez. Universitat de les Illes Balears

Título: "Fragmentación urbana y segregación racial en EEUU: el caso de Kansas City, Missouri"

Fecha y hora: 21 de octubre, 18:00 h.

 

Jornadas de Doctorado

24 de noviembre, 17 a 19 horas: Presentación de la investigación de los alumnos/as.

25 de noviembre, 17 a 19 horas: Presentación de la investigación de los alumnos/as.

 

Conferencia dentro de las Jornadas de Doctorado

Dra. Dolors Armenteras. Universidad Nacional de Colombia.

Título: "La Amazonia que "queremos": ciencia, política y realidad".

Fecha y hora: 25 de noviembre, 16:00 h.

 

Conferencia dentro de las Jornadas de Doctorado

Dr. Dr. Jaime Llorca.  Universitat de Barcelona

Título: " "Publicación Científica y Ciencia Abierta. Herramientas y Nociones Básicas".   "

Fecha y hora: 24 de noviembre, 16:00 h.

 

Conferencia del mes de octubre

Dr. Francisco de la Barrera. Universidad de Concepción (Chile).

Título: "Grandes y megaincendios en Chile: herramientas para la cuantificación y consideración de sus múltiples impactos ambientales en las políticas públicas".

Fecha y hora: 25 de octubre, 16:00 h.

 

Conferencia del mes de diciembre

Dr. Aziz Benhamrouche. Universidad Ferhat Abbas Sétif 1 (Argelia).

Título: "El análisis de la concentración diaria de precipitación y su importancia geográfica"

Fecha y hora: 13 de diciembre, 16:00 h.

 

Conferencia del mes de febrero

Dr. Rafael Cámara Artigas. Universidad de Sevilla

Título: " Regímenes bioclimáticos (TRB) y su aplicación a la planificación ambiental: escenarios pasado, presente y futuro"

Fecha y hora: 1 de febrero, 16:00 h.

 

Conferencia invitada

Dr. Fernando Molinero. Universidad de Valladolid

Título: "La España despoblada: dinámica reciente y perspectivas de futuro"

Fecha y hora: 17 de marzo, 16:00 h.

 

Conferencia del mes de marzo

Dr. Joaquín Farinós Dasí. Universitat de València

Título: "Diez propuestas para una ordenación del territorio más efectiva"

Fecha y hora: 17 de marzo, 16:00 h.

 

Conferencia del mes de abril

Dr. Damià Vericat Querol. Universitat de Lleida

Título: "Integración de métodos para la mejora de la gestión de sistemas fluviales"

Fecha y hora: 25 de abril, 16:00 h.

 

Taller de Oratoria (abril)

Dr. Cormac Walsh. Anne Sullivan International School

Título: "Communication Skills"

Fecha y hora: 26 de abril, 16:00 h.

 

Curso sobre la utilización de R

Dr. Marc Lemus i Canovas.

Título: "Introducción a R para el análisis y visualización de datos estadísticos y espaciales"

Fecha y hora: 3, 5, 10 y 12 de mayo, 16:00-20:00 horas

 

Taller sobre gestión emocional

Dr. Francisco José Estupiña Puig. Universidad Complutense de Madrid.

Título: "Gestión y regulación emocional para Doctorandos y Doctorandas"

Fecha y hora: 9, 16, 23 y 30 de mayo, 16:00-18:00 horas.

 

Conferencia mes de mayo

Dr. Lorenzo Vidal. Uppsala University

Título: "Geografías del cooperativismo de vivienda"

Fecha y hora: 17 de mayo, 16:00 h.

 

Conferencia invitada de mayo

Dr. Carlos E. Valdebenito. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Título: "De suburbio a ciudad fragmentada. Trayectoria de la segregación residencial en la ciudad de Viña del Mar-Chile, 1855-2017"

Fecha y hora: 24 de mayo, 16:00 h.

 

Conferencia mes de junio

Dra. Yasna Contreras Gatica. Universidad de Chile.

Título: "La vivienda de inmigrantes en territorios extractivos del norte chileno: acceso exclusionario al suelo y riesgo de desastres"

Fecha y hora: 16 de mayo, 16:00 h.

 

Curso de Junio

Dra. Carmen Mínguez García. Universidad Complutense de Madrid.

Título: “Ciencia Ciudadana en Geografía. El ejemplo del proyecto GEOVACUI”

Fecha y Hora: 20 de junio, 16:00 h.

 

Dr. Javier Martín Vide. Universidad de Barcelona.

Título: “La comunicación y la divulgación científica sobre la emergencia climática”

Fecha y Hora: 20 de junio, 18:00 h.

 

Dra. Marta Martínez Arnaiz. Universidad de Burgos.

Título: “Los Sistemas Agrarios Territorializados y las marcas de calidad geográfica en la alimentación”

Fecha y Hora: 21 de junio, 16:00 h.

 

Dr. José Damián Ruiz Sinoga. Universidad de Málaga.

Título: “Riesgos del agua y procesos edáficos en ámbitos mediterráneos”

Fecha y Hora: 21 de junio, 18:00 h.

Título: "Día Mundial dels Oceans:“Persiguiendo climas del pasado, una perspectiva oceànica”

Ariadna Martínez-Dios Investigadora Predoctoral ICM-CSIC

Fecha: 8 de junio 2021, 16:00 horas

 

Título: "Deglaciation chronology and post-glacial environmental evolution of the Upper Garonne valley (Central Pyrenees)"

Marcelo Fernandes. Investigador de Geografía Física. Universidad de Lisboa.  

Fecha: 6 de mayo 2021, 16:00 horas

 

Título "Minorías etno-religiosas y apropiación del espacio urbano: un estudio de la comunidad sij en el Área Metropolitana de Barcelona"

Dr. Nachatter Singh Garha Investigador de la Universidade Da Coruña, 

Fecha: Jueves 8 de abril a las 16:00 horas (hora de Barcelona).  

 

Curso on-line_Programa de Doctorado en geografía, PTyGA Abril 2021:

Profesor: Rafael Parras (UNESP). Profesor invitado en el Departamento de Geografía (UB) 2021_2022. 

Servicios Ecosistémicos y Sistemas de Información Geográfica (SIG): Soporte a la toma de decisiones.

Fechas: Jueves 15, 22 y 29 de abril de 16:00 a 18:00 horas. (Hora de Barcelona). 

 

Conferencia del mes de marzo de 2021

Dr.Marcos Francos Quijorna (Universidad de Tarapacá)

Título: Fuego y Gestión Forestal, ¿Qué hacemos para evitar la degradación del suelo?

Fecha y hora: 4 de Marzo, 16:00 horas.

 

Conferencia del mes de diciembre de 2020

Dr. Jean-Yves Puyo (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Título: 1659 - 1866: dos siglos de esfuerzos por una línea fronteriza pirenaica – el caso del macizo

forestal de Irati

Fecha y hora: 17 de Diciembre, 16:00 horas

 

Conmemoración del Día Mundial del Suelo

Dr. Jorge Mataix Solera (Universidad Miguel Hernández y Presidente de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo (SECS))

Título: ¿Para qué sirve la SECS? La Sociedad Española de Ciencia del Suelo: actividades y proyectos.

Fecha y hora: 2 de Diciembre, 16:00 horas.

 

Conferencia del mes de noviembre de 2020

Dr. Oliver Meseguer (Universidad de Tarapacá)

Título: El clima en el desierto de Atacama: entre la variabilidad y el cambio climático, y su influencia en los sistemas socioambientales

Fecha y hora: 18 de Noviembre; 16:00 horas

 

Jornadas de doctorado 2020.

Jueves 5 de Noviembre; 16:00 horas

Inauguración

Conferencia a cargo de: Dr. Ricardo Méndez (CSIC)

Título: Pandemia y Geografía. Impactos territoriales y nuevas desigualdades. 

Relatorias de las aportaciones de los doctorandos y doctorandas bloque I y II

 

Viernes 6 de Noviembre; 16:00 horas

Conferencia a cargo de Dr. Celso García (UIB)

Título: Que nos ha enseñado, sobre gestión del riesgo, la inundación de octubre de 2018 en Sant Llorenç (Mallorca).

Relatorias de las aportaciones de los doctorandos y doctorandas bloque II y IV

 

Conferencia Inaugural Curso 2020-2021

Dr. Javier Esparcia. Universitat de València

Título:Despoblación y despoblamiento: de reto demográfico a reto territorial

Fecha y hora: 21 de octubre, 18:30 h.

Comparteix-ho: