Finançament del doctorat

Hi ha diversos programes de contractes predoctorals per a investigadors en formació tant de la UB, com de l’AGAUR, del govern de l’estat o d’entitats privades. Pots trobar més informació sobre aquest tema a la pàgina de la UB dedicada a contractes de doctorat. Igualment hi ha programes concrets per al finançament de la mobilitat, per a la realització d’estades formatives curtes a altres centres mentre es fa el doctorat, com els que ofereix la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons o la Fundació Montcelimar. Finalment, cal tenir present la possibilitat del programa dels Doctorats industrials que aporten un finançament tant per a l’empresa com per al grup de recerca de la universitat que hi participa i constitueix una eina molt adequada per a realitzar projectes de transferència.