Pla d'autoprotecció

Plans d’autoprotecció del centre

El Pla d’autoprotecció del centre té l’objectiu establir les actuacions en matèria de prevenció i el control de riscos de l’edifici, així com valorar les emergències i assumir la direcció i coordinació dels equips d’intervenció, per minimitzar les possibilitats que un risc es faci realitat i de garantir la seguretat de les persones. El document inclou instruccions per al personal del centre i per l’alumnat.

 

Web del Pla d’autoprotecció

La normativa bàsica d’aplicació pel que fa a l’autoprotecció dels edificis i les persones és el RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

Amb els plans d’autoprotecció, es pretén educar en una cultura de la prevenció ja que la finalitat de la prevenció és, per una banda, minimitzar les possibilitats de que un risc es faci realitat i per una altra banda, si s’ha fet realitat, amb una emergència, definir les accions necessàries per garantir la seguretat de les persones.

  • L’anàlisi dels possibles accidents o esdeveniments que puguin donar lloc a una emergència:  inventari, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels externs que en puguin afectar; el coneixement del centre, la seva distribució i les seves instal·lacions (plànols d’ubicació i recorreguts d’evacuació) i els aspectes humans relacionats amb els ocupants de l’edifici (horaris, ubicació de les aules, laboratoris, unitats administratives…)
  • Els procediments d’actuació  i mesures d’autoprotecció preventives i de control dels riscos sobre les persones i els béns
  • Identificar les funcions de les persones i els equips implicats
  • Planificar les actuacions per donar la resposta adequada en cada cas
  • Implantar el pla formant a les persones que formen part activa i informant i divulgant els seus continguts
  • Mantenir l’eficàcia del pla mitjançant els simulacres anuals

 

  • Directors del Pla d'Autoprotecció

Són els responsables per a la gestió de les actuacions en matèria de prevenció i control de riscos de l’edifici.

Isabel Méndez, degana de la Facultat de Filosofia

Ricardo Piqueras; degà de la Facultat de Geografia i Història
 

  • Director del Pla d'Autoprotecció en Emergències (Cap d'Emergència)

És la persona encarregada d’assumir la direcció de l’emergència i coordinar totes les actuacions relacionades amb la mateixa.

Félix Gómez, administrador del Centre
 

  • Cap d'Intervenció

És la persona encarregada de valorar les emergències i assumir la direcció i coordinació dels equips d’intervenció.

Jose Vicente Olivera González, Tècnic Logístic del Centre

Comparteix-ho: