Certificacions acadèmiques

Podeu demanar les certificacions acadèmiques online mitjançant l'Espai personal 'Intranet' de MónUB http://www.ub.edu/monub/ o bé al catàleg de tràmits dels estudiants de la seu electrònica https://seu.ub.edu.
Comparteix-ho: