Modificacions i anul·lacions de matrícula

 • Canvi d'assignatures

  Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures en el termini natural de 7 dies de la data de matrícula abonarà la diferència en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores o, si s'escau, rebrà una devolució.

   

  Quan un estudiant sol·liciti un canvi d'assignatures després dels 7 dies, en el termini establert per la UB, abonarà l'assignatura/es que amplia en efectiu i no rebrà cap devolució de l'import de l'assignatura/es que anul·li per interès personal.

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)
 • Canvi de grup per motius laborals

  S'ha de realitzar la sol·licitud al cap d'estudis en el termini establert amb la documentació acreditativa de la situació personal de l'estudiant.

  Sol·licitud al cap d'estudis

 • Ampliació de matrícula

  L'estudiant pot demanar l'ampliació de matrícula del segon quadrimestre en els terminis establerts. En aquest cas, els estudiants abonaran el preu de gestió de matriculació previst per aquest concepte al decret de preus de la Generalitat de Catalunya i es realitzarà una nova liquidació econòmica que complementarà l'anterior i que haurà d'abonar-se en efectiu en les entitats bancàries col·laboradores.

   

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

 • Anul·lació total de matrícula

  Comporta la devolució del total ingressat:

  • Per malaltia greu, que haurà de ser degudament justificada (original o fotocòpia compulsada de la certificació mèdica).
  • Per matrícula en un altre centre de la Universitat o d'altres universitats, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària.

  Sense devolució en el cas d'anul·lació total per interès personal.

  Sol·licitud d'anul·lació total (S1)

 • Anul·lació parcial per interès personal

  L'estudiant pot demanar l'anul·lació d'assignatures per interès personal sense devolució en el termini establert per la normativa de la UB.

   

  Sol·licitud de modificació de matrícula (S3)

Comparteix-ho: