Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Accions de suport i d'orientació

Informació i accions prèvies a la matrícula

 • Presència al Saló de l’Ensenyament, organitzat de forma conjunta amb el SAE (Servei d’atenció a l’estudiant)
 • Jornada de Portes Obertes, realitzada a la Facultat pel Deganat i pels responsables de la titulació.
 • Visites a instituts i centres privats d’ensenyament secundari per donar a conèixer els nostres ensenyaments.  
 • Realització de tutories prematrícula a càrrec del Pla d’Acció Tutorial
 • Sessió informativa sobre matriculació per part de la Secretaria de la Facultat.

 • Realització de la Jornada d’Acollida per als alumnes de nou ingrés, el primer dia de classe, amb la col·laboració del SAE i dels membres del Pla d’Acció Tutorial
 • Realització de tutories grupals i individuals al llarg del primer curs acadèmic per tal d’ajudar els alumnes en la transició al sistema universitari. A càrrec del Pla d’Acció Tutorial
 • Realització d’activitats d’acollida diverses organitzades conjuntament per la Facultat i el SAE sota el paraigües de la iniciativa Passaport a la professió (específic del grau d’Informació i Documentació.
 • Difusió d’activitats d’interès per a l’alumnat per mitjà del Campus Virtual del Pla d’Acció Tutorial.

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars i no curriculars.
 • Tutoria individual a demanda, a càrrec dels membres del Pla d’Acció Tutorial
 • Sessions informatives sobre màsters i postgraus
 • Sessions sobre sortides professionals i recerca de feina
 • Realització d’activitats de suport i orientació amb el suport del SAE
 • Accions de suport i orientació per als estudiants de la titulació

Comparteix-ho: