Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Calendari acadèmic

Calendari acadèmic 2023-2024

Primer semestre

 • Docència

Del 12 de setembre (dimarts) de 2023 al 22 de desembre (divendres) de 2023, excepte les
pràctiques curriculars, que acaben el 12 de gener de 2024 (divendres)

(Acollida alumnes de nou accés: 12 de setembre de 2023)

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 9 de gener (dimarts) al 19 (divendres) de gener de 2024, excepte TFG, que tanca
l’avaluació el 26 de gener (divendres) i pràctiques curriculars, que tanquen l’avaluació el 2 de
febrer (divendres)

 • Reavaluació

Del 29 de gener (dilluns) al 2 de febrer (divendres) de 2024

 • Reavaluació Pràctiques curriculars

Del 26 de juny (dimecres) al 3 de juliol (dimecres) de 2024

 

Segon semestre

 • Docència

Del 6 de febrer (dimarts) al 31 de maig (divendres) de 2024

 • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada

Del 4 de juny (dimarts) al 18 (dimarts) de juny de 2024, excepte TFG,
que tanca l’avaluació el 12 de juliol (divendres)

 • Reavaluació

Del 1 (dilluns) al 5 de juliol (divendres) de 2024

Calendari de vacances i festius 2023-2024

 • Nadal

Del 25 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024

 • Setmana Santa

Del 25 de març a l'1 d'abril de 2024

 • Festius

25 de setembre de 2023

12 d'octubre de 2023

1 de novembre de 2023

6 de desembre de 2023

8 de desembre de 2023

1 de maig de 2024

20 de maig de 2024

24 de juny de 2024

 • Festes institucionals i dies no lectius

7 de desembre de 2023

22 d'abril de 2024

23 d'abril de 2024

Semipresencial

El calendari acadèmic de la modalitat semipresencial és exactament el mateix que el de la modalitat presencial.

Ara bé, per les pròpies característiques del mètode, existeix una programació específica de sessions:

 1. 1r curs
 2. 2n curs
 3. 3r curs
 4. 4t curs

Calendari de tràmits administratius

Comparteix-ho: