Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital

Itineraris i optativitat

La universitat de Barcelona reconeix en la seva normativa de permanència dos tipus d’itineraris acadèmics:

 • Itinerari a temps complet
   En aquest itinerari l’alumne matricula en el primer any 60 crèdits i a partir del segon any entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i sota autorització del cap estudis, pot matricular un màxim de 74 crèdits/curs. Per a itineraris a temps complet amb menys o més crèdits curs s’aconsella contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial.
 • Itinerari a temps parcial
  En aquest itinerari l’alumne matricula el primer any 30 crèdits i a partir del segon any entre 18 i 45 crèdits. En cas de voler seguir itineraris personalitzats es recomana als alumnes que consultin al seu tutor del Pla d’Acció Tutorial a fi de pactar una continuació dels estudis adaptada a les seves necessitats.
Assignatures per curs i semestre

 

 

Assignatures optatives que s'ofereixen el curs 2023-2024.

Àrea de biblioteques i arxius

 

Àrea d'informació i organitzacions

 

Àrea d' entorn digital

Formació bàsica

 • Àrea de Comunicació (6 cr.) Una de les principals feines que tenim com a professionals de la informació és saber-la comunicar, ja sigui per escrit o bé de forma oral. Aquesta àrea ens ensenya com fer-ho, posant especial atenció a la comunicació científica, que és la pròpia del món universitari.
 • Àrea de dret (6 cr). Proporciona coneixement sobre les lleis que regeixen la propietat intel·lectual i les limitacions que com a professionals tenim en la creació, còpia i difusió de continguts
 • Àrea de documentació (6 cr). Una de les funcions bàsiques del professional de la informació és saber cercar la  informació i presentar-la de forma adequada als usuaris. No n’hi ha prou amb buscar a Google. Hi ha moltes opcions. i una vegada localitzada la informació, a més, l’hem de saber utilitzar i presentar.
 • Àrea d’història (6 cr). Per poder saber on estem, és necessari saber d’on venim. Estem en un món digital, però no sempre ha estat així. Conèixer la història del patrimoni documental ens permetrà comprendre moltes coses de la nostra realitat actual.
 • Àrea d’empresa (12 cr). La informació acostuma a estar integrada dins d’organitzacions. Per poder gestionar els seus processos adequadament hem de conèixer dues coses : l’estructura d’aquestes organitzacions i l’ecosistema en que aquestes es mouen, especialment les indústries culturals
 • Àrea d’estadística (6 cr). Una part molt important de la feina dels nostres professionals és fer estadístiques d’ús de la informació que poden ser utilitzables en la presa de decisions en determinats contextos. L’estadística ens ajudarà en això, però, a més us serà molt útil si decidiu continuar en el món de la investigació.
 • Àrea d’informàtica (18 cr). En l’actualitat, com diu el títol de nostre grau, la informació es presenta majoritàriament en format digital. Per tant cal que conegueu aquells aspectes que són importants en el nostre entorn professional. Cal conèixer, doncs, els diversos formats en que la informació es presenta, es transmet i s’emmagatzema però també, és necessari dominar el món web, ja que moltes vegades serà la forma en que haurem de difondre la nostra informació. Per sota del web, sovint haurem de treballar amb bases de dades. Per tant, les hem de saber dissenyar, construir i divulgar.
 

Formació obligatòria

La formació obligatòria constitueix el nucli de la nostra professió. Estudiem tant les unitats d’informació, com la informació i la documentació en sí mateixes i posem especial èmfasi en organitzar, representar i comunicar la informació en el mon digital.

 • Àrea d’unitats, sistemes i serveis d’informació (Formació obligatòria, 24 cr). Encara que en l’actualitat la informació es troba arreu, existeixen tipologies molt concretes d’unitats d’informació, ja siguin reals o virtuals. Aquestes unitats normalment formen part de sistemes més grans, ja sigui en el sector públic (la Generalitat, per exemple, en té moltes) o privat (una empresa pot formar part d’una multinacional o tenir relacions amb altres empreses, que també s’han de documentar. En les assignatures de l’àrea coneixereu i visitareu les diferents tipologies. Això us pot donar una idea de cap a quin sector podreu encarar el vostre futur professional.
 • Àrea de planificació, organització i avaluació de sistemes d’informació (Formació obligatòria, 39 cr) . Tot i que el nostre grau té un alt component tècnic, també ens ocupem d’introduir la gestió de les unitats, ja sigui a nivell de processos, com a nivell de gestió digital. Aquí aprendreu el funcionament de programaris específics per a la gestió d’aquestes unitats
 • Àrea d’organització i representació de la informació (Formació obligatòria, 24 cr). Un dels punts que ens ha fet tradicionalment forts i diferents d’altres professions, com la dels informàtics, és el coneixement que tenim de com organitzar i representar la informació. Es a dir, com podem agafar documentació i documents, especialment digitals i audiovisuals i fer que siguin consultables i útils als nostres usuaris. En aquest sentit, ens convertim en els professionals ideals per dissenyar l’estructura de contingut d’un lloc web o bé per organitzar i descriure la informació d’una empresa, un arxiu o una biblioteca.
 •  Àrea de comunicació de la informació (Formació obligatòria, 39 cr) Una vegada hem organitzat i representat la informació (vegeu l’apartat anterior) el especialista en informació ha de poder comunicar-la a l’exterior de forma satisfactòria, entenedora i eficient. Aquesta comunicació es fa en l’actualitat de forma majoritàriament digital. Així, raó per la qual és especialment important conèixer formes de presentar i recuperar la informació o de distribuir-la en les xarxes socials. Aquest coneixement i aquestes habilitats estan en el centre d’aquesta àrea.
 • Àrea de pràctiques externes (Formació obligatòria, 12 cr). Les pràctiques podreu realitzar durant els estudis us aproximaran a la realitat del món laboral i constituiran una forma de ajudar-vos a inserir-vos en el món laboral. Aquí us esperen 240 h de pràctiques, que podreu realitzar en una organització de la vostra elecció de les moltes de les que disposem
 • Àrea de Treball de fi de Grau.  Per finalitzar els estudis realitzareu un projecte de desenvolupament o d'un treball de recerca relacionat amb qualsevol de les matèries de la titulació, que serà tutoritzat per un professor i haurà de ser defensat davant d'un tribunal.  
 

Formació optativa

 • Cap a la fi dels estudis, segurament ja tindreu definit el vostre perfil professional i també, segurament, haureu decidit si voleu o no continuar fent un màster. La formació optativa permet aprofundir en les vies professionals principals de la nostra titulació. Tot i això, tingueu present que les diferents àrees no són excloents. Podeu agafar assignatures de les diferents àrees si ho considereu necessari
 • Àrea de biblioteques i arxius (Formació optativa, 21 cr). Un gran nínxol de treball és el format per les denominades institucions culturals (arxius, biblioteques i museus), que normalment tenen grans quantitats d’informació a gestionar. Si potser us interessa aquest camí, potser aniria bé  plantejar-vos alguns dels màsters que tenim amb posterioritat : el Màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’informació i el Màster en Biblioteques i Col.leccions Patrimonials
 • Àrea d’Informació i organitzacions (Formació optativa, 18 cr). Un altre gran nínxol de feina ve proporcionat per organitzacions i empreses que es mouen en àmbits especialitzats. O bé també podeu preferir l’opció d’autoocupació. La continuació natural seria el Master en Gestió Documental i Informació a les empreses.
 • Àrea d’entorn digital (21 crèdits). Molts de vosaltres potser voldreu treballar en un entorn totalment digital. Si és així, això és la vostra àrea d’optatives, la continuació natural de les quals és el màster en Gestió de Continguts Digitals i el  màster en Humanitats Digitals.

Comparteix-ho: