Premis extraordinaris

D’acord amb la normativa de premis extraordinaris de la Universitat de Barcelona, la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals obre la convocatòria per a l’atorgament dels premis extraordinaris dels graus de Comunicació Audiovisual i d'Informació i Documentació, i dels màsters de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Gestió de Continguts Digitals i de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació i Humanitats Digitals

Requisits:

- Poden sol·licitar premi extraordinari els alumnes que hagin finalitzat els seus estudis durant el curs 2020-2021.

- Qualificacions

  • Els premis extraordinaris de grau s’atorguen a tots els alumnes que han finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent. En aquells ensenyaments de grau en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, la Facultat proposarà la concessió de premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior.
  • Opten al premi extraordinari de màster els estudiants que han finalitzat els estudis amb una nota mitjana igual o superior a 9,0. El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d’un premi per cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten.

 

La sol·licitud s’ha de presentar a la Secretaria de la Facultat fins al dia 1 de desembre de 2021.

La data de lliurament dels premis extraordinaris serà comunicada als premiats, en el seu moment, pel Servei de Gestió Acadèmica de la UB.

Més informació a:

- Normativa de grau: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_Grau.pdf

- Normativa de màster: http://www.ub.edu/acad/noracad/premis_master.pdf

Comparteix-ho: