Facturació i aprovisionament

El servei d'impressió està basat en el pagament de per preu per còpia.

SEMIC facturarà mensualment les còpies i impressions fetes a cada un dels centres de gestió (CEGE).

Els serveis d'impressió i de copiat tenen un cost de preu per pàgina:

  • Còpia monocrom DIN A4: 0,0087€ (IVA no inclòs)
  • Copia color DIN A4: 0,0590€ (IVA no inclòs)
  • Les còpies en DIN A3 tindran el cost de 2 còpies en DIN A4

 

El servei d'escaneig no té cost.

S'emetran dues factures mensuals per CEGE. Una factura agruparà les còpies fetes a les impressores amb impressió directa   amb el detall de còpies per cada una de les impressores associades al CEGE. L'altra factura correspondrà a les còpies alliberades  des de les impressores amb impressió retinguda pels usuaris pertanyents al CEGE.

A les factures de les  impressions retingudes s’adjuntarà un document amb el detall de les còpies fetes per cada usuari.

Les còpies es facturaran a mesura que avanci el desplegament del servei i no abans del 31/03/2019.

Si es necessita una facturació discriminada per subunitats de les còpies fetes a les impressores retingudes (Seccions departamentals, càrrecs, Grups de recerca, etc.), caldrà sol·licitar a la Unitat de Compres la seva creació mitjançant un correu a compres@ub.edu, tot adjuntant el formulari amb tots els camps emplenats.

Aquest compte compartit serà gestionat pel gestor de comptes compartit.

Consulta el següent enllaç per conèixer quines són les opcions disponibles pels gestors de comptes compartits.

Cal que emplenis aquesta sol·licitud i l'enviïs com adjunt a compres@ub.edu

Cal que emplenis aquesta sol·licitud i l'enviïs com un adjunt a compres@ub.edu

Cal que contactis amb el servei de compres: compres@ub.edu

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: