Planificador de tasques (Planner)

Planner és un servei de Microsoft 365, disponible al Núvol UB, per gestionar un projecte senzill amb l'assignació de tasques i seguiment d'aquestes.

Pots accedir a Planner des del llançador d'aplicacions del Núvol UB.

 Les adreces corporatives no personals no tenen activat aquest servei.

 

Si ja formes part d'un grup Microsoft 365 i vols disposar d'un planificador de tasques pel teu grup de treball, pots fer-ho des de:

 

 Si no tens un grup Microsoft 365 o necessites un de diferent, caldrà que demanis la creació d'un equip Teams (Grup Microsoft 365).

 

Per començar a treballar amb un plan, tens diferents opcions:

Pots incorporar el pla en el teu equip de treball des d'una nova pestanya o anar directament a l'aplicació de Planner i accedir-hi. Des de "Hub de Planner" trobaràs tots els plans on hi participis.

Planner permet donar d'alta tasques, organitzar-les i agrupar-les per dipòsits o repositoris, crear subtasques  ...

Les tasques s'assignen als diferents participants de l'equip i, a través dels diferents camps de la tasca es pot avaluar el progrés d'aquesta.

 

  Consulta l'ajuda de Microsoft, sobre com ordenar les tasques.

Sí. Els propietaris i membres, poden crear els plans que calguin sobre el mateix grup Microsoft 365.

 Recorda que la persona propietària és la que pot afegir o treure participants, qualsevol canvi que es faci sobre els participants, afecta a totes les aplicacions basades en aquest grup.

Només pot esborrar el pla, el/s propietari/s del grup Office 365 sobre el qual s'ha creat el pla. Si no ets propietari, pots sortir del pla anant als tres punts, al costat de l'apartat Programació i abandonar el pla.

 

 

 Si ets el propietari del pla (perquè ets el propietari del grup Microsoft 365) pots eliminar el pla. Si els plans s'han fet a partir d'un equip Teams, esborrar el/s plans no esborrarà l'equip.

 Consulta la pàgina informativa de Microsoft sobre eliminar una tasca o un pla.

La diferència és que To Do està pensat per treballar i administrar les teves tasques individuals i Planner per administrar i programar tasques pel treball en equip.

Consulta les pàgina informativa de Microsoft per conèixer amb més detall aquestes diferències