Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s'hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l'elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

  • Garantir que es mesuren, s'analitzen i s'utilitzen els resultats (de l'aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d'interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
  • Supervisar l'execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
  • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d'acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

Components de la Comissió de Qualitat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMiCS) (d'acord amb el reglament de la Facultat):

Ambrosio Vialé, Santiago (Representant del Professorat de Medicina – Bellvitge)

 

Carrillo, Daniel (Representant de l'alumnat de Medicina – Bellvitge)

 

Cervera Segura, Ricard (President de la Comissió de Qualitat i Representant del Professorat de Medicina – Clínic)

 

Cunill, M. José (Representant de l'alumnat de Podologia)

 

Fabrellas Padrés, Núria (Representat del Professorat d’Infermeria – Clínic)

 

García Prunell, Concepció (Cap SED – Bellvitge)

 

De la Cueva, Laura (Representant de l'alumnat d’Infermeria – Bellvitge)
 

Nadal Martín, Belén, (SED-Clínic)

 

Navajas Navarro, Daniel (Representant del Professorat d’Enginyeria Biomèdica)

 

Nicolás Arfelis, Josep M. (Vicedegà de Màsters i Postgraus)

 

Salgado Gallego, Celia (Secretària de la Comissió de Qualitat i Cap SED – Clínic )

 

Sola Pola, Montserrat (Representant del Professorat d’Infermeria – Bellvitge)

 

Traboulsi, Bassel (Representant de l'alumnat d’Odontologia)

 

Ustrell Torrent, Josep M. (Representant del Professorat d’Odontologia)

 

Verges Sala, Carles (Representant del Professorat de Podologia)

 

Vicens, Cèlia (Representant de l'alumnat d’Enginyeria Biomèdica)

Comparteix-ho: