Admissió pla de recerca i seguiment anual

Calendari de presentació de sol·licituds corresponents al curs 2023/24:

  • Biomedicina:

Pla de recerca: alumnes primer període de matrícula, del 2 al 21 d'abril de 2024
Pla de recerca: alumnes segon període de matrícula, del 13 al 31 de maig de 2024
Seguiment i avaluació anual: del 2 al 21 d'abril de 2024 i del 13 al 31 de maig de 2024

  • Electroquímica. Ciència i Tecnologia:

Pla de recerca: del 2 al 31 de maig de 2024
Seguiment i avaluació anual: del 2 al 31 de maig de 2024

  • Enginyeria i Ciències Aplicades:

Pla de recerca: del 2 de maig al 7 de juny de 2024
Seguiment i avaluació anual: del 2 de maig al 7 de juny de 2024

  • Nanociències:

Pla de recerca: de l'1 al 31 de maig de 2024
Seguiment i avaluació anual: de l'1 al 31 de maig de 2024

  • Química Analítica i Medi Ambient:

Pla de recerca: de l'1 de maig al 10 de juny de 2024
Seguiment i avaluació anual: de l'1 de maig al 17 de juny de 2024

  • Química Orgànica:

Pla de recerca: primer període del 15 al 31 de gener de 2024
Pla de recerca: segon període del 13 de maig al 14 de juny de 2024
Seguiment i avaluació anual: del 13 de maig al 14 de juny de 2024

  • Química Teòrica i Modelització Computacional:

Pla de recerca: del 15 d'abril al 31 de maig de 2024
Seguiment i avaluació anual: del 15 d'abril al 31 de maig de 2024

 

Per poder realitzar tant el tràmit d'admissió de pla de recerca (alumnes de primer any) com pel seguiment anual (alumnes que continuen) heu d'accedir a un aplicatiu que trobareu a la Seu Electrònica de la UB.

Procediment: Heu d'entrar al següent enllaç. Un cop aquí, anar a Doctorat i apartat que es diu "Sol·licituds del pla de recerca i de seguiment anual per a doctorands". Haureu d'identificar-vos mitjançant autenticació UB com a estudiant.

Els que sol·liciteu el seguiment anual haureu d'adjuntar també l'informe de la vostra Comissió de Seguiment.