Matrícula

Matrícula de doctorat del curs 2022- 2023

MATRÍCULA ALUMNES NOU ACCÉS

 

Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA

Termini de matrícula: del  5 de setembre al 31 d'octubre de 2022.

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA: del 13 de febrer al 10 de març de 2023.

Per poder realitzar-la s'haurà de tenir resolt favorablement l'admissió i l'accés al doctorat. 

Documentació necessària:

- Document de compromís (català / castellano): s'ha d'entregar a la Secretaria de Postgrau de la Facultat omplert i amb la signatura de totes les persones implicades.

En el cas que gaudiu d'una beca o ajut no inclòs automàticament a la matrícula cal que ens mostreu l'acreditació a la secretaria per tal que us sigui aplicada l'exempció corresponent.

 

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

MATRÍCULA ALUMNES QUE CONTINUEN EN EL MATEIX PROGRAMA DE DOCTORAT

  • Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA
    L’Automatrícula estarà activa  en un ÚNIC PERÍODE des del 5 de setembre fins el 31 d’octubre de 2022.

 

  • Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat matriculat en el programa el curs 2021-2022 i acomplir les condicions acadèmiques següent:

Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2021-2022)

Informe favorable d'avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2021-22

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia de recerca, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de portar al centre l'acord de la Comissió Acadèmica on s'hagi resolt aquesta modificació amb el següent imprès.

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs automàticament a la vostra matrícula, cal que ens ho indiqueu a la secretaria amb la seva acreditació per tal de què sigui aplicada l’exempció corresponent.

Si heu de realitzar presencialment la matrícula perquè teniu algun problema per realitzar l'automatrícula podeu descarregar l'imprès en aquest enllaç i demanar cita prèvia.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Comparteix-ho: