Matrícula

Matrícula de doctorat del curs 2021- 2022

MATRÍCULA ALUMNES NOU ACCÉS

Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA

Termini de matrícula: del  2 de setembre al 31 d'octubre de 2021.

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA: del 11 de febrer al 11 de març de 2022.

Per poder realitzar-la s'haurà de tenir resolt favorablement l'admissió i l'accés al doctorat. 

Documentació necessària:

- Document de compromís (català / castellano): s'ha d'entregar a la Secretaria de Postgrau de la Facultat omplert i amb la signatura de totes les persones implicades.

En el cas que gaudiu d'una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d'ajuts predoctorals cal que feu la marícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l'exempció corresponent.

 

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

MATRÍCULA ALUMNES QUE CONTINUEN EN EL MATEIX PROGRAMA DE DOCTORAT

  • Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA
    L’Automatrícula estarà activa  en un ÚNIC PERÍODE des del 2 de setembre fins el 31 d’octubre de 2021.
  • Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat matriculat en el programa el curs 2020-2021 i acomplir les condicions acadèmiques següent:

Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2020-2021)

Informe favorable d'avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2020-21

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia de recerca, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre adjuntant la documentació que calgui.

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent. Podeu consultar el tipus d’ajut que us permet realitzar l’automatrícula aplicant l’exempció que correspongui en el següent enllaç.

Si heu de realitzar presencialment la matrícula perquè teniu algun problema per realitzar l'automatrícula podeu descarregar l'imprès en aquest enllaç.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Comparteix-ho: