Matrícula

Matrícula de doctorat del curs 2018 - 2019

SEGON PERÍODE

Matrícula alumnes nou accés

Alumnes amb sol·licitud d'admissió i accés presentada EN PAPER:

 1. Alumnes que tenen superats 60 crèdits d'un Màster Oficial i han sol·licitat l'accés i l'admissió a un programa de doctorat de la Facultat de Química, havent estat admesos.
 2. Els alumnes amb accés amb titulació estrangera han de portar, a més, la resolució d'accés favorable al doctorat.
 • Documentació necessària:
 1. Imprès de matrícula, que també podeu recollir a la Secretaria de Postgrau de la Facultat.
 2. Una fotografia mida carnet.
 3. Credencial de becari, si escau.
 • Document de compromís (català / castellano): només els alumnes que no l'hagin adjuntat a la sol·licitud d'accés i admissió.

 

Alumnes amb sol·licitud d'accés presentada ON LINE:

Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA

L'automatrícula estarà activa des del 15 de febrer fins el 15 de març. Per poder realitzar-la s'haurà de tenir resolt favorablement l'accés al doctorat.

Document de compromís (català / castellano): s'ha d'entregar a la Secretaria de Postgrau de la Facultat omplert i amb la signatura de totes les persones implicades.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Matrícula alumnes que continuen en el mateix programa de doctorat

PROCÉS TANCAT

 • Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA
  L’Automatrícula estarà activa des del 3 de setembre fins el 26 d’octubre de 2018

  Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat matriculat en el programa el curs 2017-2018 i acomplir les condicions acadèmiques següent:

Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2017-2018)

Informe favorable d'avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2017-18

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia de recerca, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui.

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent. Podeu consultar el tipus d’ajut que us permet realitzar l’automatrícula aplicant l’exempció que correspongui en el següent enllaç.

Si heu de realitzar presencialment la matrícula perquè teniu algun problema per realitzar l'automatrícula podeu descarregar l'imprès en aquest enllaç.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Comparteix-ho: