Matrícula
Matrícula doctorat curs 2017 - 2018

Matrícula alumnes nou accés

 1. Alumnes que tenen superats 60 crèdits d'un Màster Oficial i han sol·licitat l'accés i l'admissió a un programa de doctorat de la Facultat de Química.
 2. Els alumnes amb accés amb titulació estrangera han de portar, a més, la resolució d'accés favorable al doctorat
 • Documentació necessària:
 1. Imprès de matrícula, que també podeu recollir a la Secretaria de Postgrau de la Facultat
 2. Dues fotografies de tamany carnet pels alumnes de nou accés (en cas de ser alumne de la UB, només una fotografia)
 3. Credencial de becari si escau
 • Document de compromís (català / castellano): només els alumnes que no l'hagin adjuntat a la sol·licitud d'accés i admissió.

 

Matrícula alumnes que continuen en el mateix programa (PROCÉS TANCAT EN AQUEST SEGON PERÍODE)

 • Tipus de matrícula AUTOMATRÍCULA
  L’Automatrícula estarà activa des del 12 de setembre fins el 31 d’octubre de 2017

  Per poder fer l’automatrícula és necessari que hagis estat matriculat en el programa el curs 2016-2017 i acomplir les condicions acadèmiques següent:

Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2016-2017)

Informe favorable d'avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2016-17

En el cas que vulgueu modificar  director, tutor, línia, temps de dedicació i/o centre de matrícula heu de fer la matrícula presencial al centre que us correspongui adjuntant la documentació que calgui.

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent. Podeu consultar el tipus d’ajut que us permet realitzar l’automatrícula aplicant l’exempció que correspongui en el següent enllaç

 

INICIAR AUTOMATRÍCULA

 

Comparteix-ho: