Normativa i documentació

Procediment excepcional degut al tancament d'instal·lacions (març 2020 -)

De conformitat amb el que disposa la resolució del rector de 17 d'abril de 2020, s'estableix el Procediment excepcional per al dipòsit i defensa de tesis doctorals en la Universitat de Barcelona per mitjans telemàtics, mentre duri el tancament de les instal∙lacions derivat de la declaració de l’estat d’alarma decretat per RD 463/2020 de 14 de març i les seves pròrrogues, així com durant la vigència qualsevol altra mesura que pugui comportar restriccions de mobilitat i en tot cas fins al restabliment total de la docència presencial a la UB.

Procediment telemàtic de dipòsit i defensa a la Facultat de Química

Documents associats a aquest procés:

 

Les sol·licituds (pla de recerca, seguiments, dipòsit) que es presentin durant aquesta situació s'han de registrar a travès d'instància genèrica de la Seu electrònica de la UB:

 

Per a la signatura dels documents podeu utilitzar els següents mitjans electrònics:

Informació de l'Escola de Doctorat

Comparteix-ho: