Comissió d'Igualtat

Són funcions de la Comissió d’Igualtat:

a) vetllar per l’aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona,

b) donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat de la Facultat i donar compliment al que disposa l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

c) coordinar-se amb la Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, i

d) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 

La Comissió d’Igualtat està formada pels membres següents:

PDI

Carles Fiter Piquer

Elisabet Fuguet Jorda

Núria Llorca Isern (presidenta de la Comissió d'Igualtat)

Oriol Rius Ayra

Dolors Velasco Castrillo (convidada, secretària de la Facultat)

Miquel Joan Vidal Espinar (Degà)

Elena Xuriguera

PAS

Brugués Palmero Soriano

Manoli Mora Ballester

Estudiants

Jesús Serrano Conte

Kandela Ruiz Lorenzo

Alejandro Martin Morata

 

Adreça de correu electrònic: igualtat.quimica@ub.edu

En aquesta pàgina trobareu més informació sobre igualtat de gènere a la Facultat de Química i a la UB.