Comissió d'Igualtat

Funcions de la Comissió d'Igualtat

Són funcions de la Comissió d’Igualtat:

a) vetllar per l’aplicació del Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona,

b) donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a tota la comunitat de la Facultat i donar compliment al que disposa l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

c) coordinar-se amb la Comissió d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, i

d) totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la Comissió d'Igualtat

La Comissió d’Igualtat està formada pels membres següents (gener 2021):

PDI

Carles Fiter Piquer

Elisabet Fuguet Jorda

Núria Llorca Isern (presidenta de la Comissió d'Igualtat)

Oriol Rius Ayra

Dolors Velasco Castrillo

Miquel Joan Vidal Espinar (Degà)

Elena Xuriguera

PAS

Brugués Palmero Soriano

Manoli Mora Ballester

Estudiants

Jesús Serrano Conte

Kandela Ruiz Lorenzo

Alejandro Martin Morata

Més informació sobre Igualtat a la Facultat de Química