Deganat

Les Facultats són unitats de gestió a les que es vinculen els Ensenyaments administrativament i organitzativament en quant a la fixació de plans d'estudis. L'equip deganal de la Facultat de Química, encarregat de la gestió de la Facultat en els seus aspectes d'organització i funcionament, està actualment format per:

Comparteix-ho: