Junta de Facultat i comissions delegades

Òrgans de govern - Junta de Facultat

Facutat 1

La Junta de Facultat és l’òrgan de govern de la Facultat i es regeix pel reglament intern aprovat per la mateixa Junta el 8 de maig de 2020 i pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 23 de juliol de 2020. Tots els acords d’aquestes comissions estan dipositats al deganat.

La Junta de Facultat es reuneix regularment. Tot i això, s’han creat una sèrie de comissions delegades que s’encarreguen de diferents aspectes de la vida acadèmica, investigadora i de gestió de la Facultat de Química. A més, la Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la mateixa junta, així com les seves atribucions i durada.

Normativa

Aprovat per la Junta de Facultat el 8 de maig de 2020 i pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 23 de juliol de 2020

Neus Arbós Labal

Héctor Aznar Gómez

Anna Barrera Duque

Laia  Bigas Pelaez

Berta Bori Bru

David Buedo Castellon

Miquel  Ortiz Rodríguez

Anna Pascual Fulquet

Nil Pujadó López

Francesc Rubio Richarte

Adrià Salido Pons

Aina Solsona Pujol

Teresa Andreu Arbella

Clara Pérez Ràfols

Albert Serra Ramos

Josep Maria del Amo Bonilla

Montserrat Batalla Cruz

Maria Brugués Palmero Soriano

Gemma Serra del Castillo

Silvia Soriano Romero

Gabriel Aullon López

Ramon Bosque Pueyo

Anna Maria Costa Arnau

Miguel Esteban Cortada

Ana Inés Fernández Renna

Elisabet Fuguet Jorda

Pablo Gamallo Belmonte

Irene Garcia Cano

Jorge Garcia Gómez

Elvira Gómez Valentin

Maria del Carmen González Azón

Fermín Huarte Larrañaga

José Fermin López Sánchez

Mique d. Sants Llunell Mari

Ernesto Nicolàs Galindo

Ramon Reigada Sanz

Anna Rigol Parera

Jordi Ribas Ariño

Laura Rodríguez Raurell

Maria Sarret Pons

Maria del Carmen Sousa Romero

Alex Tarancon Sanz

Fèlix Urpí Tubella

Maria Dolores Velasco Castrillo

Miquel Joan Vidal Espinar

Comissions delegades

Comparteix-ho: