Junta de Facultat i comissions delegades

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat i es regeix pel reglament intern aprovat per la mateixa Junta l’11de desembrede 2017 i pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 4 de maig de 2018. Tots els acords d'aquestes comissions estan depositats al deganat.

La Junta de Facultat es reuneix regularment. Tot i això, s'han creat una sèrie de comissions delegades que s'encarreguen de diferents aspectes de la vida acadèmica, investigadora i de gestió de la Facultat de Química. A més, la Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia junta, així com les seves atribucions i durada.

Normativa

Aprovat per la Junta de Facultat el 8 de maig de 2020 i pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 23 de juliol de 2020

Professorat Vinculat Permanentment

Aguilar Navarro, Antonio ▪ Tel: 21224

Ariño Blasco, Cristina ▪ Tel: 21545

Aullón López, Gabriel  ▪ Tel: 39759

Costa Sala, Ramon  ▪ Tel: 39130

Chamarro Aguilera, María Esther ▪ Tel: 34775

Escaja Sánchez, Núria ▪ Tel: 39258

Esteban Cortada, Miquel ▪ Tel: 39117

Fernández Renna, Ana Inés ▪ Tel: 21317

García Gómez, Jordi  ▪ Tel: 34819

Gómez Valentin, Elvira ▪ Tel: 21234

González Azón, Carme  ▪ Tel: 29013

Granados Juan, Mercè ▪ Tel: 34875

Huarte Larrañaga, Fermín  ▪ Tel: 31341

López Martínez, Concepción ▪ Tel: 39138

López Sánchez, José Fermín  ▪ Tel: 34873

Ribas Ariño, Jordi  ▪ Tel: 34864

Rigol Parera, Anna ▪ Tel: 21277

Romea García, Pere ▪ Tel: 39106

Sainz García, Daniel ▪ Tel: 39133

Sarret Pons, Maria  ▪ Tel: 21227

Solé Sabaté, Albert  ▪ Tel: 21236

Sousa Romero, Carme ▪ Tel: 29021

Urpí Tubella, Fèlix ▪ Tel: 21247

Velasco Castrillo, M. Dolores ▪ Tel: 39260

Vicente Castillo, Ramon ▪ Tel: 39137

 

Altre Personal Docent i Investigador

El Hachemi Netni, Zoubir ▪ Tel: 21251

Rovira Virgili, M. Carme ▪ Tel: 39254

Serrano Plana, Núria ▪ Tel: 33706

Tarancón Sanz, Alex

 

Personal Administració i serveis

Batalla Cruz, Montserrat  ▪ Tel: 21246

Boada Collado, Marta ▪ Tel: 21201

Espínola Del Amo, Anfós ▪ Tel: 21200

Fernández Cogolludo, Ana Belén ▪ Tel: 37028

Gómez Pallarés, Ramón ▪ Tel: 21204

 

Estudiants

Beato Fernández, Raül

Bonet Folgosa, Jordi

Geijo López, Alda

Iscla Clos, Artur

Miuró Rovira, Albert

Villar Comajoan, Laia

Villar Méndez, Robert

Romano de Gea, Jan

Palos Pou, Miguel

Comparteix-ho: