Matrícula de màsters

Procediment d'automatrícula dels màsters universitaris de la Facultat de Química

L'automatrícula és com denominem al procediment de matrícula en línia per Internet. El lloc web d'entrada a aquest procediment és aquí.

El procés consta de cinc fases:

 1. Preinscripció finalitzada

 2. Inici de matrícula (web automatrícula)

 3. Autorització del coordinador

 4. Finalització de matrícula (web automatrícula)

 5. Pagament

Atenció: per formalitzar correctament la vostra matrícula haureu de entrar DUES vegades al web (inici i finalització)

IMPORTANT: La matrícula dels màsters és anual. Per tant, els alumnes que realitzin la seva automatrícula, hauran de fer-ho de la totalitat dels crèdits que cursin en el respectiu curs acadèmic.

Si en algun moment de l'automatrícula us sorgeix algun problema podreu passar per la Secretaria (SED de Postgrau) els dies establerts.

1a fase: Preinscripció finalitzada

 • Haver complert els requisits exigits a la preinscripció del màster, com són l'abonament de la taxa de preinscripció, tenir la resolució d'admissió favorable per part del coordinador i haver aportat la documentació requerida per l'accés.
 • Aquells alumnes que matriculen per primera vegada el màster en el present curs, hauran d'aportar en qualsevol moment del procés de matrícula, una fotografia mida carnet.

 1. Entra en la pàgina d'automatrícula
 2. A l'apartat d'Automatrícula clica en 'Matrícula en línia'.
 3. Del llistat dels màsters escull aquell en el que vols iniciar la matrícula.
 4. Identifícació.
  • Escriu l'identificador i la contrasenya.
  • Són els que utilitzes per entrar a la consulta d'expedient i al correu electrònic.
  • Si no el recordes, pots trobar l'identificador al resguard de matrícula del curs anterior.
  • Si et matricules per primer cop, et podràs identificar amb el teu número de DNI, NIE o passaport i la data de naixement.
 5. Dades personals
  • Introdueix o actualitza les teves dades, per exemple, si has canviat de domicili, telèfon o adreça electrònica.
 6. Dades acadèmiques (inscripció d'assignatures)
  • Selecciona les assignatures que vulguis matricular segons la teva orientació en el màster.
 7. Confirmació d'aquesta primera part de l'automatrícula
  • Repassa les dades del resum abans de confirmar i enviar al tutor/coordinador

Rebràs un mail de la persona coordinadora del màster on, o bé, accepta la selecció d'assignatures que has fet ,o bé, la modifica.

 1. Entra per segona vegada en la pàgina d'automatrícula
 2. A l'apartat d'Automatrícula clica en 'Matrícula en línia'.
 3. Del llistat dels màsters escull aquell en el que et matricules.
 4. Identificació.
  • Escriu l'identificador i la contrasenya.
  • Són els que utilitzes per entrar a la consulta d'expedient i al correu electrònic.
  • Si no el recordes, pots trobar l'identificador al resguard de matrícula del curs anterior.
  • Si et matricules per primer cop, et podràs identificar amb el teu número de DNI, NIE o passaport i la data de naixement.
 5. Dades econòmiques
  • En el següent link trobaràs la informació econòmica relativa a la  matrícula i als serveis universitaris.
  • Llegeix amb cura la informació i marca al web els serveis als quals et vulguis acollir.
 6. Confirmació de la matrícula
  • Repassa les dades del resum abans de confirmar.
 7. Imprimeix el resguard de matrícula.

 1. En el cas que tingueu dret a algun tipus de deducció econòmica, heu de passar per la Secretaria (SED de Postgrau) per adjuntar la documentació que certifiqui la possible deducció i poder modificar la matrícula.
 2. Si no s'ha de fer cap tipus de modificació heu de fer efectiu el pagament abans de la data indicada en el resguard imprès.

.

Comparteix-ho: