Modificacions de matrícula

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 2023-2024

1. MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA DE MÀSTER DINS EL PERÍODE ESTABLERT PER LA FACULTAT

El període establert per la Facultat de Química per a la modificació de la matrícula duta a terme en el setembre-octubre per supressió, canvi o addició d’assignatures (respectant la Normativa de Permanència) amb dret a devolució, si escau, serà fins al 17 d’octubre de 2023.

El període d’ampliació de matrícula del segon semestre i el període per a la supressió, canvi o addició de les assignatures de segon semestre, si escau, amb dret a devolució serà del 12 al 20 de febrer de 2024.

Sol·licitud  - Per demanar modificar la matrícula dins aquests períodes, cal fer arribar el document de modificació de matrícula S.2 al correu electrònic secretaria.quimica@ub.edu.

 

2. MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA UN COP FINALITZAT EL PERÍODE ESTABLERT PER LA FACULTAT

A partir del 18 d'octubre pots sol·licitar, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, la supressió o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada dintre dels terminis que s’indiquen en aquest apartat. Aquesta modificació de matrícula generarà una nova liquidació econòmica que substituirà o complementarà l’anterior i hauràs d’abonar l’import dels crèdits que ampliïs sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagis anul·lat o modificat. Els terminis per sol·licitar, mitjançant el procediment en línia, la modificació de matrícula són els següents:

  • Matrícula de primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2023 (Sol·licitud online)
  • Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: de l'1 de febrer al 7 de març de 2024.

 

La modificació de matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s’ha de dur a terme sempre d’un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Molt important si has sol·licitat beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

En el cas que un alumne matriculat com a becari de caràcter general anul·li només algunes assignatures, si no acredita un motiu que comporti la devolució de l’import de les esmentades assignatures o es demana fora del període establert per la Facultat, haurà d’abonar l’import de les assignatures anul·lades.

 

Comparteix-ho: