Modificacions de matrícula

 

MÀSTERS

Modificacions de matrícula curs 2022/23

El termini que la Facultat de Química ha establert per a sol·licitar la supressió, canvi o addició, amb dret a devolució, per assignatures de primer semestre, serà entre l'1 i el 14 d'octubre de 2022.

Per tal de poder sol·licitar una modificació de matrícula haureu d'accedir al següent enllaç:

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA primer semestre

 

Per assignatures matriculades al juliol/setembre de segon semestre, el període per sol·licitar modificacions amb dret a devolució serà de l'1 de febrer fins el 6 de març de 2023.

INICIAR SOL·LICITUD MODIFICACIÓ MATRÍCULA segon semestre

 

Finalitzat aquest termini, pots sol·licitar, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, la supressió o l'addició d'assignatures a la matrícula ja efectuada dintre dels terminis que s'indiquen en aquest apartat. Aquesta modificació de matrícula generarà una nova liquidació econòmica que substituirà o complementarà l'anterior i hauràs d'abonar l'import dels crèdits que ampliïs sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagis anul·lat o modificat. Els terminis per sol·licitar una modificació de matrícula una vegada finalitzat el termini establert per la Facultat de Química són els següents:

- Assignatures de primer semestre: fins el 28 d'octubre de 2022.
- Assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: des de l'1 de febrer fins el 7 de març de 2023.

En el cas d'ampliació de la matrícula de crèdits de segon semestre, o en el cas de modificacions i/o ampliacions de matrícula efectuades a partir del 25 de gener de 2023, s'ha d'abonar per aquesta matrícula el preu per la gestió de l'expedient acadèmic previst per aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

La modificació de matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d'aplicació.

Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Molt important si has sol·licitat beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

 

Comparteix-ho: