Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Sortides professionals

Les tasques pròpies de l'enginyer químic són estudiar, fer viable, projectar, dirigir, construir, instal·lar, treballar i mantenir les indústries que involucren processos químics, fisicoquímics i de bioenginyeria (excepte obra civil), les seves instal·lacions complementàries i els seus equips, maquinària, aparells i instruments.
L'enginyer químic troba sortides professionals a les empreses d'enginyeria (estudis, disseny d'operacions i processos, gestió de projectes, assessoria tècnica, etc.) i a les empreses químiques i afins (direcció, disseny d'operacions i plantes, operació i manteniment de plantes i equips, estudis diversos, gestió, recerca, desenvolupament i innovació, etc.). Així mateix, pot treballar com a tècnic comercial, en assegurances, com a consultor, auditor, responsable dels sistemes integrats de gestió (qualitat, medi ambient, seguretat i salut), avaluació de projectes i assessoria legal.
En el sector públic es poden esmentar la docència universitària i d'ensenyament mitjà, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la gestió, la inspecció, la col·laboració i l'assessorament en el compliment de la legislació industrial i mediambiental vigent.
Com a professional independent, l'enginyer químic pot dissenyar projectes i fer estudis, avaluacions, auditories, dictàmens i certificacions, peritatges, per a tots els sectors econòmics i socials que ho requereixin.
Comparteix-ho: