Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Llista d'admesos

La resolució d'admissió emesa per part de la Comissió de Coordinació del Màster -l'òrgan competent en l'admissió i selecció dels estudiants- es notifica individualment per correu electrònic a l'interessat o interessada.
Comparteix-ho: