Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del màster consta de 60 ECTS distribuïts en dos semestres (un curs acadèmic): 36 obligatoris, 12 optatius i 12 de Treball final de màster. No contempla especialitats ni complements de formació.

Els estudiants han de cursar durant el primer semestre cinc assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna, amb un total de 30 ECTS.  En el segon semestre han de cursar una assignatura pràctica de caràcter obligatori de 6 ECTS, els 12 crèdits optatius (3 o 4 assignatures) i el Treball final de màster (12 ECTS).

PLA D’ESTUDIS

60 crèdits ECTS

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

SEMESTRE

CRÈDITS

Matèries obligatòries

Codi

Assignatures obligatòries comunes

36

MD072B

GESTIÓ AMBINETAL

568140

Gestió Ambiental

OB

1

6

568143

Processos industrials i medi ambient

OB

1

6

MD072C

TRACTAMENT D’EFLUENTS

568146

Enginyeria del tractament d’aigües

OB

1

6

568148

Enginyeria del tractament d’efluents gasosos

OB

1

6

MD072G

RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS

568151

Residus i sòls contaminats

OB

1

6

MD072D

EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA AMBINETAL

568163

Experimentació en Enginyeria ambiental

OB

2

6

Matèries optatives

Assignatures optatives

12

(a escollir)

MD072F

ENGINYERIA AMBINETAL AVANÇADA

568166

Pràctiques externes en enginyeria ambiental

OPT

2

6

568167

Enginyeria ambiental forense

OPT

2

3

568168

Tecnologia de membranes en el tractament d’aigües

OPT

2

3

568169

Processos d’oxidació avançada en tractaments mediambientals

OPT

2

3

568170

Modelització de processos biològics

OPT

2

3

568171

Soroll i Medi Ambient

OPT

2

3

568172

Valorització Energètica

OPT

2

3

569685

Gestió de la Innovació

OPT

2

3

Treball final de màster

Treball final de màster

12

MD072H

TREBALL FINAL DE MÀSTER

568165

Treball final de màster

TFM

2

12

 

Comparteix-ho: