Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Pla d'estudis

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del màster consta de 60 ECTS distribuïts en dos semestres (un curs acadèmic): 36 obligatoris, 12 optatius i 12 de Treball final de màster. No contempla especialitats ni complements de formació.

Els estudiants han de cursar durant el primer semestre cinc assignatures obligatòries de 6 ECTS cadascuna, amb un total de 30 ECTS.  En el segon semestre han de cursar una assignatura pràctica de caràcter obligatori de 6 ECTS, els 12 crèdits optatius (3 o 4 assignatures) i el Treball final de màster (12 ECTS).

Comparteix-ho: