Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Reconeixement de crèdits

El reconeixement  de  crèdits  consisteix  a  incorporar  en  l’expedient  d’un  ensenyament  oficial, crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB (més informació)

El límit de crèdits que es podran reconèixer, basant-se en altres títols i en l’experiència professional mai serà superior, en conjunt, al 15% dels crèdits del màster (9 ECTS). En cap cas es reconeixeran crèdits corresponents al Treball de Final de Màster.

La Comissió de Coordinació del màster estudiarà l’expedient acadèmic i currículum de cada alumne del màster i resoldrà en quins casos es poden reconèixer crèdits. En el cas de reconeixement de crèdits per acreditació de l’experiència professional, la Comissió considerarà l’experiència en programació i gestió de sistemes informàtics (nivell avançat) o la formació en I+D en l’àmbit de la modelització computacional per avaluar la possible convalidació de crèdits d’assignatures d’informàtica o de l’ús de paquets informàtics en modelització avançada (materials, fàrmacs, etc.) analitzant les contribucions documentades dels projectes en què hagi participat.

Comparteix-ho: