Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Pràctiques

Els estudiants del Màster de Química Analítica realitzen pràctiques externes en laboratoris de Centres de Recerca (Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, Agència de Salut Pública, ...), d'altres universitats o d'empreses (Agbar) quan el seu Treball Final de Màster es desenvolupa en alguns d'aquests centres. En aquests casos, s'assegura que el pla de treball a desenvolupar tingui caràcter formatiu i es nomena un tutor per part de la Comissió de Coordinació del màster.
Comparteix-ho: