Universitat de Barcelona

Màster de Química Analítica

Organització i metodologia docent

La organització i la metodologia docent de cada assignatura del màster estan explicades al corresponent pla docent, que es pot consultar a la guia acadèmica.
Comparteix-ho: