Universitat de Barcelona

Màster d'Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Objectius i competències

Objectius


  • Facilitar una formació de postgrau que cobreixi aspectes bàsics i aplicats en el camp de l'electroquímica.

  • Enfortir i fomentar la investigació tecnològica en electroquímica.

  • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del màster en el camp de l'electroquímica i el contacte amb altres universitats, centres d'investigació i empreses actives en aquesta l'àrea.

  • Facilitar l'accés a un programa de doctorat com el d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia amb les garanties de formació bàsica i aplicada en el camp de l'electroquímica perquè l'alumnat pugui desenvolupar la seva activitat professional en el sector industrial, en recerca o en docència.

Competències


  • Comprensió de la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.

  • Coneixement de les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diferents camps.

  • Domini de les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.

  • Destresa en l'aplicació de diferents metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.

  • Capacitat per comunicar continguts científics a especialistes en Electroquímica, a experts d'altres especialitats i a la societat en general.

Comparteix-ho: