Universitat de Barcelona

Màster en Química de Materials Aplicada

Objectius i competències

Objectius

Ampliar el coneixements i la comprensió de l'alumnat pel que fa al camp dels materials, des del punt de vista de la química.

Adquirir una base que permeti desenvolupar i aplicar, de manera flexible i original, els conceptes de química aplicada en un context tant d'investigació com d'empresa.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de resoldre casos pràctics i obtenir-ne resultats.

 • Capacitat d'utilitzar les tècniques experimentals pròpies de l'àmbit de la química de materials aplicada.

 • Capacitat de consultar la bibliografia científica, les bases de dades i les patents, i la legislació vigent.

 • Capacitat d'elaborar informes, presentacions i publicacions científiques.

 • Capacitat de concebre i dissenyar un procés d'investigació.

Competències específiques


 • Coneixement dels mètodes de síntesi i caracterització dels diferents tipus de materials.
 • Capacitat d'interrelacionar l'estructura, composició i propietats dels materials.
 • Aplicació dels materials en els diferents àmbits industrials.
 • Capacitat de dissenyar materials específics per a l'energia i el medi ambient.
 • Capacitat d'utilitzar les tècniques instrumentals d'estudi i caracterització de materials.
 • Capacitat de treballar amb autonomia en la pràctica diària de la investigació experimental.
 • Capacitat de treballar al laboratori químic seguint la normativa de seguretat, higiene i gestió de residus.
 • Capacitat de treballar al laboratori seguint les mesures de gestió de qualitat.Veure llistat complet de competències.
Comparteix-ho: