Universitat de Barcelona

Màster Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 6 d'abril al 10 de setembre de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

Criteris de selecció

  • És necessari estar en possessió d'un títol de llicenciatura o grau en Química, Física o Ciència dels Materials. Qui no disposi de cap d'aquests títols però sí d'un títol de caràcter científic que asseguri un coneixement adequat per seguir el programa pot ser admès amb la supervisió del tutor. Aquests estudiants poden haver de cursar complements de formació a sol.licitud de la Comissió Acadèmica del màster o per consell dels seus directors i tutors.
  • Expedient acadèmic.
  • Nivell B2 d'anglès,com a mínim.
  • Actitud i motivació (es valora per mitjà d'una carta de motivació i, opcionalment, mitjançant una entrevista personal).

Matrícula

Comparteix-ho: