Nova edició de ‘La UB en xifres’ amb el més destacat del curs 2022-2023

Coincidint amb la inauguració del curs, arriba la nova edició de ‘La UB en xifres‘, amb les dades més destacades del curs 2022-2023. Es mostren, de manera comprensible i atractiva, les principals magnituds de la Universitat de Barcelona i de la seva activitat acadèmica, així com l’evolució d’algunes variables al llarg dels últims cursos. Aquest any, el document presenta una secció nova d’emprenedoria, en què es destaquen els projectes incubats a StartUB!, les empreses emergents (start-ups) creades i les persones formades en innovació i emprenedoria.

En el document s’apunta l’àmplia oferta formativa de la Universitat de Barcelona, amb 73 graus, 16 itineraris d’estudis simultanis, 173 màsters universitaris i 47 programes de doctorat. En total, més de 60.000 estudiants: 41.095 de grau, 5.523 de màster universitari i 10.644 de postgrau, més 4.990 investigadors en formació. Com a novetat aquest any destaca la creació de la Facultat d’Infermeria, així com les dades de l’últim estudi d’inserció laboral elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en acabar els seus estudis a la UB, el 89,6% dels graduats troben feina abans d’un any, xifra que arriba al 92,0% en el cas dels titulats de màster.

En l’apartat de recerca, La UB en xifres mostra l’increment constant del nombre de publicacions científiques d’investigadors de la UB en revistes indexades (que se situa en 7.599) o els 1.111 projectes de recerca actius. També destaca l’important augment en els fons captats per a la recerca i la transferència: 232 milions d’euros en 2022 en comparació amb els 192 de l’any anterior. Igualment, es destaca que l’any passat, mitjançant la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) —la seva oficina de transferència de tecnologia i coneixement—, es van gestionar 737 contractes per a la transferència de coneixement i es van sol·licitar 87 patents. Una altra secció fa referència al personal, i mostra que el 2023 els membres del PDI eren 6.328 (el 48,8 % de dones) i els del PAS, 2.370 (el 63,9 % de dones).

En el capítol econòmic figuren els 485 milions d’euros del pressupost desglossat per capítols. Pel que fa als serveis, es pot llegir que les biblioteques del CRAI tenen un fons de monografies i revistes en paper que ascendeix a 1.731.506 exemplars. També és rellevant el nombre de beneficiaris directes de les accions de la Fundació Solidaritat UB (9.384) i de socis d’Alumni UB (8.070).

La UB en xifres és un document de referència tant per als òrgans de govern com per al conjunt de membres de la comunitat universitària. Així mateix, és una carta de presentació de la Universitat davant d’altres institucions, tant nacionals com estrangeres, i del conjunt de la societat. Elaborada pel Gabinet Tècnic del Rectorat i publicada per Edicions UB, aquest any s’han imprès 830 exemplars en català, 430 en castellà i 1.230 en anglès. Ja es pot consultar en línia la versió en català; aviat estaran disponibles les versions en castellà i anglès.

X