Vocabulari de matemàtiques

© Autoria: Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Universitat de Barcelona
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona; Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2013

Primera edició (en paper): 1994
Segona edició revisada i ampliada (en paper): 1999
Tercera edició (en línia): 2013

Aquesta obra és una iniciativa de la Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, integrada en la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) de la UB. L’obra ha estat elaborada amb la participació de professors i estudiants de la Facultat, i tècnics, becaris i col·laboradors dels Serveis Lingüístics.

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la revisió conceptual. Els lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra en les diverses edicions:

Com a especialistes (Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB)

Josep Pla
Artur Travesa
Pilar Bayer
Miguel Canela
Francesc Carmona
Teresa Crespo
Josep M. Font
Núria Garcia
Josep Fortiana
David Márquez
Pere Mumbru
David Nualart
Irene Llerena
Jordi Rebagliato
Marta Sanz
Carles Simó

Com a especialistes (Facultat de Ciències de la UAB)

Joaquim Bruna
Enric Nart
Carles Perelló
Josep Lluís Solé

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics UB)

Carles Tebé (tècnic responsable de terminologia)
Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)

En tasques diverses de suport

Anna Borrallo, Pau Pinós, Maria Quintero, Marc Senar (becaris de la CDL)
Laura Botet, Jasmina Castells, Xènia Giménez, Lidia Arroyo (estudiants en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest vocabulari recull els termes bàsics de l’àmbit de les matemàtiques i els presenta indexats per la denominació catalana seguida de la correspondència al castellà i a l’anglès. Les llengües seleccionades són les més habituals en la docència d’aquesta matèria o en la bibliografia que hi va associada.

La selecció de termes s’ha fet a partir, principalment, dels materials de classe amb l’objectiu que aquest recull terminològic pugui ser útil als estudiants que volen assegurar-se de la denominació correcta en cadascuna de les tres llengües.

Per interpretar correctament les informacions que conté aquest vocabulari, podeu consultar l’Ajuda. Si trobeu cap error o ens voleu fer alguna observació, podeu fer-nos-ho saber mitjançant el formulari de suggeriments.

Símbols matemàtics Lletres gregues
símbol <descripció
= igual
< menor que, més petit que
> major que, més gran que
menor o igual
major o igual
diferent, desigual
idènticament igual; congru, còngrua
isomorf
:= igual per definició
per a tot
existeix, hi ha
implicació
doble implicació, equival
pertany
inclòs, contingut
inclòs o igual
intersecció
unió
unió disjunta
conjunt buit, conjunt nul
conjunt dels nombres naturals
conjunt dels nombres enters
conjunt dels nombres racionals
conjunt dels nombres reals
conjunt dels nombres complexos
| divideix
|| paral·lel
ortogonal, perpendicular
producte vectorial, producte exterior
producte tensorial
suma directa
sumatori
producte
coproducte
integral
derivada parcial
nabla (gradient)
àlef
infinit
/ tal que
() parèntesi
[] claudàtor
{ } clau
lletra nom
α; Α alfa
β; Β beta
γ; Γ gamma
δ; Δ delta
ε; Ε èpsilon
ζ; Ζ zeta
η; Η eta
θ; Θ theta
ι; Ι iota
κ; Κ kappa
λ; λ lambda
μ; Μ mi
ν; Ν ni
ξ; Ξ csi
ο; Ο òmicron
π; Π pi
ρ; Ρ ro
σ; Σ sigma
τ; Τ tau
υ; Υ ípsilon
φ; Φ fi
χ; Χ khi
ψ; Ψ psi
ω; Ω omega

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Matemàtiques (1463)