en directe

Jornada sobre la intercomprensió lingüística. Isabel Uzcanga

9 Diciembre, 2015
Español
Público
Número de master
3200
Icona descarregar Descargar
Icona notificar Notificar

La intercomprensió lingüística és una gran oportunitat a l’abast de tot el sistema universitari que permet, amb molt poc esforç i inversió de recursos, que tota la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) accedeixi molt fàcilment a la comprensió d’altres llengües d’una mateixa família lingüística.

Presentació a càrrec d'Isabel Uzcanga de la Universitat de Salamanca: 'Didactización de la intercomprensión en la enseñanza superior reglada'.


La intercomprensión lingüística es una gran oportunidad al alcance de todo el sistema universitario que permite, con muy poco esfuerzo e inversión de recursos, que toda la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS) acceda muy fácilmente a la comprensión de otras lenguas de una misma familia lingüística.

Presentación a cargo de Isabel Uzcanga de la Universidad de Salamanca: 'Didactización de la intercomprensión en la enseñanza superior reglada'.

Llicència Creative Commons by-nc-nd
© Unitat de Producció Audiovisual