GRC on Marine Geosciencies

publicat: 10 març 1999  |  
633visits
No s'ha trobat cap mèdia.
8
Sinopsi
Compartir
Comentaris (0)
 • Documental d'una acvivitat realitzada pel Grup de Recerca Consolidat en Geociències Marines (GRC) de la Universitat de Barcelona. Aquest grup queda constituït formalment l'any 1992. Els orígens del Grup cal cercar-los en treballs pioners de finals dels anys 60 i començaments dels 70 del segle passat, fets en estreta col·laboració entre la UB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb la participació d’institucions estrangeres com la Smithsonian Institution i el Lamont-Doherty Geological Observatory (Estats Units), la Universitat de Perpinyà (França) i l’Institute of Oceanographic Sciences Deacon Laboratory (Regne Unit), entre altres.

  L’objectiu principal del GRC Geociències Marines és l’obtenció i la difusió de nous coneixements sobre l'estat i el funcionament de l'ecosistema marí, així com sobre els mecanismes, els impactes i els registres dels processos actius i les condicions ambientals des de la zona costanera fins les conques marines pregones, amb atenció especial als impactes antropogènics. El Grup aplica sovint el concepte “source to sink” en el disseny i la realització de les seves activitats de recerca. La producció del GRC Geociències Marines, a més del seu valor científic, té rellevància social en els camps de la gestió costanera, els recursos minerals marins, els usos del fons marí, l’avaluació de riscos naturals, la contextualització de les conseqüències del canvi climàtic, la conservació d’hàbitats marins, i la governança de l’oceà.


  Documentary of an activity carried out by the Consolidated Research Group in Marine Geosciences (GRC) of the University of Barcelona. This group was formally established in 1992. The origins of the group are to be found in pioneering work in the late 60's and early 70's, done in close collaboration between the UB and the Higher Council for Scientific Research (CSIC), with the participation of foreign institutions such as the Smithsonian Institution and the Lamont-Doherty Geological Observatory (United States), the University of Perpignan (France) and the Institute of Oceanographic Sciences Deacon Laboratory (United Kingdom), among others.

  The main objective of the GRC Marine Geosciences is to obtain and disseminate new knowledge on the state and functioning of the marine ecosystem, as well as on the mechanisms, impacts and records of active processes and environmental conditions since from the coastal zone to the deep sea basins, with special attention to anthropogenic impacts. The Group often applies the concept "source to sink" in the design and implementation of its research activities. The production of the GRC Marine Geosciences, in addition to their scientific value, has social relevance in the fields of coastal management, marine mineral resources, uses of the seabed, natural risk assessment, and the contextualization of the consequences of change. climate, marine habitat conservation, and ocean governance.

   

  Tots els drets reservats
  Notificar
  Alerta de contingut erroniTancar
  Si heu detectat algún error a aquest vídeo ens ho podeu notificar al correu mencionant l'identificador del vídeo: 50140
  ©Universitat de Barcelona
 • Codi per incrustar aquest vídeo
Pàgina