Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > C > Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge - Perfil de competències

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Competències

Competències bàsiques:
  Disposar de coneixements que permetin ser originals a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca interdisciplinària.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits per tal de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb un camp d'estudi concret.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats i de manera clara els coneixements que es tenen, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar estudiant de manera autònoma.


Competències generals:
 • Dominar els recursos necessaris per a la recerca (idiomes d'interès científic, recerca eficient d'informació, ús de recursos informàtics).
 • Ser capaç d'analitzar críticament la bibliografia científica rellevant d'un camp d'estudi concret i elaborar treballs de recerca adequats al nivell exigit en els cursos.


Competències específiques:
 • Adquirir un domini suficient dels principis i mètodes propis de la lingüística, la filosofia analítica i la psicologia cognitiva, amb el propòsit d'aplicar-los a l'estudi del llenguatge, sent capaç d'avaluar críticament les principals aportacions contemporànies d'aquestes disciplines.
 • Ser capaç de descriure fenòmens lingüístics amb claredat, amb tota la seva complexitat i amb el nivell de detall necessari.
 • Ser capaç, en l'especialitat de Lògica i Filosofia, d'abstraure la forma lògica dels arguments avaluant-ne la validesa i identificant les fal·làcies i els errors metodològics, i utilitzar críticament els mètodes d'estudi del llenguatge propis de la filosofia analítica contemporània.
 • En l'especialitat de Teoria Gramatical i Processament Lingüístic, poder recopilar dades i formular anàlisis per resoldre problemes, tant en l'àmbit de la lingüística teòrica com de la lingüística computacional.
 • En l'especialitat de Models Cognitius de Processament del Llenguatge, poder utilitzar i valorar els resultats de les principals tècniques d'exploració en neurociència, dissenyar i executar correctament recerca experimental en ciència cognitiva, i aplicar les tècniques estadístiques adients per analitzar correctament els resultats obtinguts.

 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona