Número de crèdits matriculables

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits de què s’han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

  1. Temps complet: entre 49 i 60 crèdits
     
  2. Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits

 

Per tant, el mínim de crèdits dels quals els alumnes s’han de matricular per curs és de  20 i el màxim de 60.

  • Aquells alumnes que hagin de fer complements formatius i els vulguin simultaniejar amb el màster han de tenir en compte que han de matricular els complements formatius corresponents més un mínim de 20 crèdits corresponents al màster (Complements formatius + 20 crèdits mínim de màster).
 
La matrícula és anual, per tant, heu de matricular tots els crèdits que vulgueu cursar durant el curs (tant les assignatures de primer semestre com  les del segon).

 

Comparteix-ho: