Màster en Nutrició en l'activitat física i l'esport

Curs acadèmic 2022/2023

 

Tipus de Màster: Títol propi Universitat de Barcelona
Idioma: Castellà
Modalitat: Presencial, compatible amb l'activitat professional
Ubicació: Campus de l'Alimentació de Torribera. Algunes activitats se celebraran a entitats coordinadores.
Inici: 20 d'octubre 2022
Pràctiques: Es realitzaran en diferents entitats i clubs esportius amb conveni amb la Universitat de Barcelona

Preinscripció: oberta del 2 de maig al 6 de setembre

Avui en dia hi ha entre la població un gran interès per l'activitat física i la pràctica esportiva. Això s'ha convertit en un veritable fenomen a nivell sociològic. Mostra d'això són les múltiples proves que s'organitzen a nivell nacional i internacional, i el gran nombre de participants en les mateixes. Aquesta realitat social ha generat una demanda que necessita de professionals qualificats per assessorar degudament a aquest col·lectiu. D'altra banda, els esportistes professionals, cada vegada més, coneixen i reconeixen de la importància de la seva alimentació per mantenir un bon estat de salut i alhora optimitzar el seu rendiment esportiu, convertint-se la nutrició en un veritable "entrenament invisible".


Tenint en compte aquest context, una de les sortides professionals emergents per al professional de la salut, és la del món de l'esport. Per desenvolupar correctament les seves funcions, els professionals i experts que realitzen assessorament en nutrició esportiva, requereixen d'unes competències tant tècniques com transversals, que el Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport pretén facilitar als alumnes.

 

El programa formatiu combina una oferta teòrica i una forta càrrega pràctica com podeu veure al Vídeo de UBTV.


Les activitats docents inclouen:

 

• Activitats presencials com classes, classes magistrals, presentació de temes, discussions, tallers, seminaris, visionat de material audiovisual, visites guiades etc.


• Activitats de treball dirigit com a treball de materials, exercicis en línia, participació en fòrums, treball col·lectiu i autònom etc.

 

La finalitat de tot això és formar professionals en l'àmbit de la nutrició esportiva amb un alt grau de preparació, que els permeti oferir un servei professional altament qualificat.

 

Dirigit a:

El Màster en Nutrició en l'Activitat Física i l'esport es dirigeix a graduats, diplomats, llicenciats, en ciències de la salut i / o l'esport. Farmàcia, Medicina, Ciència de l'Activitat Física i de l'Esport, Infermeria, Fisioterapia, Nutrició Humana i Dietètica.

 

Durada i lloc:

Durada: el Màster té una durada d'un any acadèmic i una càrrega de 60 crèdits ECTS 
Horari: Dijous de 16:00 a 20:00     Divendres de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:30 hores.
Lloc
: Campus de l'Alimentació de Torribera. Algunes activitats es celebraran a entitats coordinadores.
Modalitat: Presencial

 

Direcció i Coordinació :

Direcció: Dra. Ester Fusté
Coordinació: Dr. Joan Ramón Barbany Cairó, Dra. Ma Antónia Lizárraga Dallo,
coordinador tècnic D. Jaume Giménez Sánchez.

 

 

Preus i procès de matriculació i adminissió

El Màster ofereix places limitades. L'alumne interessat haurà de realitzar la preinscripció on-line a través de la pàgina web de Màsters i Postgraus de la Universitat de Barcelona

 

Juntament amb el formulari on-line i el pagament en concepte de pre-inscricpión, s'ha d'enviar a sdelgado@ub.edu la següent informació:

 

  • Curriculum Vitae
  • Carta de motivació per a la inscripció en el Màster

 

Per informació especifica i relativa a temes progràmatics formacion@nutritionalcoaching.com   

 

A partir del setembre, un cop la comissió tècnica hagi valorat el perfil del candidat / a i acceptat la sol·licitud per participar en el Màster s'iniciarà el procediment per formalitzar la matriculació. La documentació que cal aportar és la següent:

 

  • Fotocopia compulsada del títol universitàri.
  • Fotocopia DNI

 

En el cas de persones amb titulació extrangera la documentació que s'ha d'aportar és:

 

 

Preus:
Import de la matrícula: 3.600 € + Tasa administrativa (máxim 70€)
Per a informació sobre els convenis de col·laboració existents entre la UB i les entitats bancàries per al finançament del Màster, es pot consultar el següent enllaç: http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

 

Per informació sobre temes administratius

Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona

Edifici Verdaguer Prat de la Riba 171 / 08921-Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 403 19 65

E-mail: campusalimentacio@ub.edu URL: http://www.ub.edu/campusalimentacio                                 

 

Per qualsevol altra informació

Nutritional Coaching: Tel. 932503858

E-mail: formacion@nutritionalcoaching.com         

 

Pàgina web UB Màster

 

 

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte